Știri

Forma TRN21 va fi ajustată

Urmare a modificărilor operate prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr. 212/2023, (ce vizează politica bugetar-fiscală), în vigoare din 1 ianuarie 2024, plătitorii de taxe pentru resursele naturale prezintă Serviciului Fiscal de Stat darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale şi achită taxele până la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune, după cum urmează:  50% din cuantumul taxei se direcționează către bugetul local de nivelul întâi și 50% din cuantumul taxei - la bugetul de stat.

 

În acest sens, Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 21) necesită a fi ajustată corespunzător cadrului legal. Astfel, Serviciul Fiscal de Stat propune modificarea Ordinului SFS nr. 376/2020 cu privire la aprobarea formularului tipizat al Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale şi a Instrucțiunii privind modul de completare şi de prezentare a acesteia.

 

Astfel, în col.3 din tabelul nr. 2 ,,Informația privind obligațiile fiscale aferente taxelor pentru resursele naturale”, se va indica – codul localității unde sunt amplasate resursele naturale, conform Clasificatorului unităților administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM).

 

Totodată, în tabelul 2, cantitatea materialelor de formare (nisip, argilă) se propune a fi reflectată în tonă (în prezent fiind reflectată în m3).

 

Proiectul urmează a fi consultat până la 26 ianuarie curent.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Serviciul Fiscal de Stat

580 vizualizări

Data publicării:

24 Ianuarie /2024 09:10

Catalogul tematic

Administrare fiscală | Dare de seamă fiscală | Taxele pentru resursele naturale

Etichete:

resurse naturale | TRN21 | dare de seamă

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon