Știri

Ce prevede Programul de Susținere a Antreprenoriatului Feminin?

Antreprenoarele care conduc întreprinderi micro, mici și mijlocii, înregistrate în Republica Moldova,  vor beneficia de suport financiar nerambursabil alocat în cadrul Programului de Susținere a Antreprenoriatului Feminin. Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Programului a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor generali.

 

Conform proiectului, suportul se va acorda pentru întreprinderea în care femeia este fondatoare, în cazul întreprinderii cu statut de persoană fizică sau membră, în cazul întreprinderii cu statut de persoană juridică, în care deține o cotă parte de cel puțin 51 % (inclusiv, cumulativ cu alte femei membre).

 

Totodată, întreprinderea va trebuie să fie administrată de femei și să fie cu capital social integral privat. O altă condiție este să nu aibă datorii la bugetul public national, să nu se afle în stare de dizolvare, reorganizare, lichidare, executare silită, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității și să nu depășească echivalentul valoric al pragului maxim stabilit pentru ajutorul de minimis conform Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat. De asemenea, nu se acceptă afilierea întru-un grup de întreprinderi al cărui număr de angajați și venituri din vânzări sau active totale deținute cumulativ depășesc criteriile IMM definite în conformitate cu prevederile art. 4 al Legii nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii.

 

Prin implementarea Programului de Susținere a Antreprenoriatului Feminin autoritățile își propun facilitarea creării și dezvoltării întreprinderilor începătoare fondate și gestionate de femei prin acordarea unui suport financiar nerambursabil condiționat în valoare de până la 200 mii MDL; îmbunătățirea competitivității întreprinderilor în dezvoltare și creștere gestionate de femei prin acordarea unui suport financiar nerambursabil condiționat în valoare de până la 600 mii MDL; susținerea activităților în domeniul comerțului electronic a întreprinderilor gestionate de femei prin acordarea unui suport financiar nerambursabil condiționat în valoare de maxim 50 mii MDL, precum și îmbunătățirea abilităților manageriale a antreprenoarelor prin facilitarea accesului la informație, instruire, consultanță și mentorat.

 

Astfel, Programul prevede următoarele măsuri de susținere a antreprenoriatului feminin:

  • Măsura 1: Suport financiar nerambursabil pentru antreprenoarele debutante;
  • Măsura 2: Suport financiar nerambursabil pentru întreprinderile în dezvoltare;
  • Măsura 3: Asistența tehnică pentru susținerea întreprinderilor în dezvoltare;
  • Măsura 4: Promovarea imaginii femeilor antreprenoare.

 

Totodată, există o listă prioritară de domenii în alocarea suportului financiar nerambursabil în cadrul Programului:

 

Industriile STEM: Susținerea femeilor antreprenoare în domeniul STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică)

 

Economia asistenței: Susținerea femeilor antreprenoare în economia asistenței, care include servicii educaționale, servicii de îngrijire și de curățenie, precum și alimentația publică, are o importanță crucială prin substituirea muncii neplătite a femeilor, generarea oportunităților de afaceri și angajare, precum și reducerea costurilor pentru stat în ceea ce privește servicii de îngrijire. Astfel, femeile antreprenoare pot acoperi cererea crescută pentru îngrijirea copiilor, asistența vârstnicilor, servicii de curățenie și alimentație ceea ce eliberează

 

Servicii de consultanță și suport în afaceri: Susținerea femeilor antreprenoare în domeniul serviciilor de consultanță și suport în afaceri pentru a îmbunătăți abilitățile manageriale și de conducere, ceea ce contribuie la creșterea durabilă a afacerilor și la dezvoltarea competențelor antreprenoarelor.

 

Femei cu afaceri agricole din zonele rurale: Susținerea femeilor în agricultură este crucială pentru promovarea dezvoltării sustenabile, reducerea sărăciei și inegalității de gen în zonele rurale, asigurarea securității alimentare și conservarea tradițiilor culturale.

 

 

Lista completă a activităților economice prioritare cu indicarea codurilor CAEM va fi indicată în manualul operațional al Programului.

 

Programul de Susținere a Antreprenoriatului Feminin va fi implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Programul este destinat femeilor care planifică înființarea unei afaceri sau care dețin și gestionează o întreprindere definită în conformitate cu prevederile Legii nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii, cu excepția întreprinderilor de stat și municipale.

 

Pentru implementarea Programului a fost estimate un buget de 30,0 mil. lei, pentru o perioadă de implementare de 36 luni, cu posibilitatea de a fi prelungit pe baza mijloacelor financiare suplimentare disponibile.

 

Conform datelor Biroului Național de Statistica, doar o treime din întreprinderile private sunt (co)fondate și/sau administrate de femei. Mai multe femei (90,3%) decât bărbați (82,3%) conduc întreprinderi micro și sunt mai mult prezente în domeniile precum comerțul cu amănuntul, serviciile și HoReCa.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

722 vizualizări

Data publicării:

23 August /2023 08:52

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

antreprenoriat feminin

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon