Știri

CNAS despre acordarea biletelor de tratament balneosanatorial pentru unele categorii de beneficiari

Casa Națională de Asigurări Sociale informează că, în temeiul Legii nr.190/2003 cu privire la veterani, eliberează prin intermediul subdiviziunilor teritoriale (CTAS), în mod gratuit, bilete de tratament sanatorial pentru următoarele categorii de beneficiari:

  • persoanelor cu dizabilități de pe urma războiului – anual;  
  • veteranilor de război – o dată la trei ani;  
  • veteranilor muncii – o dată la trei ani;  
  • veteranilor serviciului militar – o dată la trei ani;  
  • veteranilor organelor afacerilor interne, ai Centrului Naţional Anticorupţie, ai organelor securităţii statului şi ai sistemului administrației penitenciare – o dată la trei ani;  
  • altor categorii de persoane: 
  • soţii participanţilor la cel de-al Doilea Război Mondial sau la acţiuni de luptă în timp de pace din rândurile militarilor căzuţi la datorie, precum şi soţii persoanelor cu dizabilități de pe urma războiului decedate, care se aflau în relaţii de căsătorie cu militarii căzuţi la datorie sau cu persoanele cu dizabilități de pe urma războiului, la data decesului persoanelor respective – o dată la trei ani,
  • copiii participanţilor la acţiuni de luptă în timp de pace din rândurile militarilor căzuţi la datorie, precum şi copiii persoanelor cu dizabilități de pe urma războiului decedate, până la atingerea vârstei de 18 ani sau după această vârstă, dacă îşi continuă studiile în instituţiile de învăţământ la cursurile de zi, până la finalizarea studiilor (cel mult până la atingerea vârstei de 23 de ani – o dată la trei ani).

 

Pentru a beneficia de bilet de tratament sanatorial gratuit, beneficiarii depun cererea la CTAS de la locul de domiciliu, cu prezentarea documentelor necesare în original şi în copie.

 

Pentru persoanele cu dizabilităţi de pe urma războiului, precum și militarii, persoanele din corpul de comandă și soldații din organele afacerilor interne, din sistemul penitenciar și colaboratorii organelor securității statului, care au fost încadrați în grad de dizabilitate în urma rănirii, contuziei, schilodirii sa a unei afecțiuni contractate în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu la cerere se anexează următoarele documente:

a) actul de identitate, care confirmă cetăţenia Republicii Moldova (copie);

b) legitimaţia de veteran sau participant la război (copie);

c) adeverinţa pentru primirea biletului de tratament (formular nr.070/e, după caz formular nr.027/e, formular nr.003/e-2012 sau formular nr.025/e) (original);

d) după caz, prima şi ultima pagină a carnetului de muncă care conţin înscrieri (copie);

e) certificatul privind gradul de dizabilitate (copie).

 

 

Totodată, persoanele cu dizabilități severe de pe urma războiului care necesită ajutor permanent din partea altei persoane, au dreptul la însoțitor, care trebuie să depună cerere cu prezentarea următoarelor documente: originalul şi copia actului de identitate, care confirmă cetăţenia Republicii Moldova şi adeverinţa pentru primirea biletului de tratament (formular nr.070/e) în original.

 

 

Pentru veteranii de război la cerere se anexează următoarele documente:

a) actul de identitate, care confirmă cetăţenia Republicii Moldova (copie);

b) legitimaţia de veteran sau participant la război (copie);

c) adeverinţa pentru primirea biletului de tratament (formular nr.070/e, după caz formular nr.027/e, formular nr.003/e-2012 sau formular nr.025/e) (original);

d) după caz, prima şi ultima pagină a carnetului de muncă care conţin înscrieri (copie).

 

 Pentru veteranii muncii la cerere se anexează următoarele documente:

a) actul de identitate, care confirmă cetăţenia Republicii Moldova (copie);

b) adeverinţa pentru primirea biletului de tratament (formular nr.070/e, după caz formular nr.027/e, formular nr.003/e-2012 sau formular nr.025/e) (original);

c) după caz, prima şi ultima pagină a carnetului de muncă care conţin înscrieri (copie);

d) legitimaţia de veteran şi documentul care confirmă deținerea ordinelor şi medaliilor (copie)

e) după caz, actul care atestă vechimea în muncă de 35 ani pentru femei şi 40 de ani pentru bărbaţi (copie).

 

Pentru veteranii serviciului militar, veteranii organelor afacerilor interne, ai Centrului Naţional Anticorupţie, ai organelor securităţii statului şi ai sistemului administraţiei penitenciare la cerere se anexează următoarele documente:

a) actul de identitate, care confirmă cetăţenia Republicii Moldova (copie);

b) adeverinţa pentru primirea biletului de tratament (formular nr.070/e, după caz formular nr.027/e, formular nr.003/e-2012 sau formular nr.025/e) (original);

c) după caz, prima şi ultima pagină a carnetului de muncă care conţin înscrieri (copie);

d) certificatul privind gradul de dizabilitate (copie);

e) legitimaţia de veteran şi documentul care confirmă deținerea ordinelor şi medaliilor (copie).

 

Alte categorii de persoane:

Pentru soţii supravieţuitori la cerere se anexează următoarele documente:

a) actul de identitate, care confirmă cetăţenia Republicii Moldova (copie);

b) adeverinţa pentru primirea biletului de tratament (formular nr.070/e, după caz formular nr.027/e, formular nr.003/e-2012 sau formular nr.025/e) (original);

c) după caz, prima şi ultima pagină a carnetului de muncă care conţin înscrieri (copie);

d) certificatul de căsătorie sau actele de stare civilă care confirmă statutul de soţ supravieţuitor (copie).

 

 

Pentru copiii la cerere se anexează următoarele documente:

a) actul de identitate, care confirmă cetăţenia Republicii Moldova (copie);

b) adeverinţa pentru primirea biletului de tratament (formular nr.070/e, după caz formular nr.027/e, formular nr.003/e-2012 sau formular nr.025/e) (original);

c) certificatul de studii - dacă îşi continuă studiile în instituţiile de învăţământ la cursurile de zi (original).

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Compania Naţională de Asigurări în Medicină a RM

844 vizualizări

Data publicării:

30 Mai /2023 13:25

Catalogul tematic

Asigurare obligatorie de asistenţă medicală

Etichete:

bilete de tratament

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon