Știri

Confiscarea civilă a bunurilor: temeiuri juridice, condiții de inițiere și desfășurare

Pe ordinea de zi a ședinței secretarilor generali de stat a fost inclus proiectul legii privind confiscarea civilă, elaborat de Ministerul Justiției în scopul fortificării mecanismului legal de confiscare în folosul statului a bunurilor deținute ilicit de persoane. În condițiile aprobării proiectului în redacția propusă de către autori, vor fi instituite reglementările temeiului juridic, condițiile de inițiere și de desfășurare a procedurii de confiscare civilă a bunurilor.

 

Noile prevederi vor putea fi aplicate în cazul bunurilor aflate pe teritoriul RM sau în afara teritoriului, deținute, direct sau indirect, de către cetățenii RM sau, în cazurile prevăzute expres, de către cetățenii străini și apatrizi, precum și de către persoanele juridice rezidente sau nerezidente ale RM.

 

În sensul legii date, odată cu intrarea acesteia în vigoare, bunuri se vor considera mijloacele financiare, orice categorie de valori (active) corporale sau necorporale, mobile sau imobile, tangibile sau intangibile, precum şi acte sau alte instrumente juridice sub orice formă, inclusiv în format electronic ori digital, care vor atesta un titlu ori un drept, inclusiv orice cotă (interes) cu privire la aceste valori (active).

 

Conform proiectului, confiscarea civilă va consta în trecerea, forțată și cu titlu gratuit, în proprietatea statului a bunurilor unei persoane atunci când instanța de judecată va considera „că sunt motive întemeiate de a considera că aceste bunuri nu sunt justificate/obținute din surse legale”. Confiscarea civilă se va aplica dacă va fi constatată o diferență ce depășește 20 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărâre de Guvern, dintre veniturile legale și bunurile deținute ale subiecților stipulați expres în proiect.

 

Confiscarea civilă a averii nejustificate deținute de o persoană va putea fi solicită în urma constatării de către Autoritatea Națională de Integritate a unei diferențe substanțiale între averea dobândită în timpul exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică și veniturile obținute și cheltuielile realizate în aceeași perioadă de persoana supusă controlului.

 

În temeiul prevederilor legii elaborate, odată cu punerea în aplicare a noilor prevederi, bunurile vor putea fi confiscate și de la persoane terțe, în măsura în care dreptul de proprietate/o parte a acestuia vor fi transferate către o altă persoană fizică sau juridică, care va ști sau ar fi trebuit să știe că scopul transferului dreptului de proprietate a fost de a evita o eventuală confiscare a bunurilor de la proprietarul inițial. În cazul în care bunurile date nu vor mai exista, nu vor putea fi găsite sau recuperate, se va confisca contravaloarea acestora.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

831 vizualizări

Data publicării:

08 Septembrie /2023 08:00

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

sechestrarea bunurilor | confiscare

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon