Monitorul SFS

Contribuabilii pot procura de la Serviciul Fiscal de Stat foi de parcurs până la epuizarea stocului disponibil

Serviciul Fiscal de Stat informează că începând cu data de 27 mai 2024, avizul de însoțire a mărfii și foaia de parcurs au fost excluse din categoria formularelor tipizate de documente primare cu regim special, urmare a modificărilor efectuate prin Hotărârea Guvernului nr.229/2024.

 

 

Astfel, pentru documentarea operațiunii de consum de combustibil și de utilizare a mijloacelor de transport, contribuabili sunt în drept să utilizeze formulare de documente contabile aprobate de conducerea contribuabilului, conform necesităților proprii.

 

Totodată, autoritatea anunță despre posibilitatea contribuabililor de a procura foi de parcurs în limita stocului disponibil, 68 874 bucăți de formulare tipizate pentru autoturisme, 8 822 bucăți de formulare tipizate pentru autobuse și 119 042 bucăți de formulare tipizate pentru autocamioane. După epuizarea stocului, autoritatea fiscală nu va mai tipări foi de parcurs, urmare a modificărilor efectuate prin Hotărârea Guvernului menționată supra.

De asemenea, conform art. 1171 din Codul fiscal, la transportarea mărfurilor, furnizorul are dreptul să emită avize de însoțire a mărfurilor. În cazul în care furnizorul emite avize de însoțire a mărfurilor, acesta eliberează factura fiscală în baza avizelor emise, până la sfârșitul perioadei fiscale în care au fost emise avizele respective.

 

În cazul utilizării facturii fiscale electronice (e-Factura), furnizorul eliberează factura fiscală în termen ce nu poate depăși 10 zile calendaristice ale lunii următoare celei în care a avut loc livrarea documentată prin avizele respective.

 

Corespunzător, contribuabilii pot utiliza stocul disponibil de avize de însoțire a mărfurilor până la efectuarea modificărilor la art. 1171 din Codul fiscal.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

555 vizualizări

Data publicării:

03 Iunie /2024 09:02

Catalogul tematic

Noutăți fiscale | Contribuabil | Administrare fiscală

Etichete:

epuizarea stocului | foaie de parcurs | servicii.fisc.md | contribuabil

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon