29
01 2021
994

Aducerea în concordanță cu modificările efectuate prin Legea nr. 257/2020

În Monitorul Oficial din 29 ianuarie 2021 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 9 din 19 ianuarie curent cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de anulare a obligaţiilor fiscale aflate în evidența serviciilor de colectare a impozitelor și taxelor locale care cad sub incidenţa art.172 alin.(3) din Codul fiscal, aprobat prin Ordinul MF nr.46 din 19.03.2020.

Întru executarea prevederilor art. 172 alin. (3) din Codul fiscal, precum și în legătură cu modificările efectuate prin Legea nr. 257 din 16.12.2020 privind modificarea unor acte normative, dar și întru asigurarea unei administrări fiscale eficiente,


ORDON:


1. Regulamentul privind modul de anulare a obligațiilor fiscale aflate în evidența serviciilor de colectare a impozitelor și taxelor locale care cad sub incidența art. 172 alin. (3) din Codul fiscal se modifică, după cum urmează:


1) La pct. 3, textul „informațiilor deținute în Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat” se substituie cu textul „informațiilor înregistrate în Sistemul Informațional”.

2. Prezentul Ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare la data publicării.


SECRETAR DE STAT                                                         Tatiana IVANICICHINA


Nr. 9. Chişinău, 19 ianuarie 2021.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.