19
02 2021
838

Au fost operate modificări în Clasificația bugetară

În Monitorul Oficial din 19 februarie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 29 din 16 februarie 2021 privind modificarea Clasificației bugetare

În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 și în scopul reglementării şi perfecționării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,

ORDON:


Ordinul ministrului finanţelor nr.208/2015 privind Clasificaţia bugetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 370-376, art. 2727), cu modificările ulterioare,
se modifică după cum urmează :


1. Anexa nr. 8 „Clasificaţia programelor - B. Activităţi” se completează cu coduri noi în următoarea redacție:

„00507 Audit intern prin asociere sau pe bază de contract”;
„70335 Proiectul „Împreună împotriva Covid-19 – Mannheim-Chișinău-Cernăuți”;
„70336 Proiectul „EU4Moldova: Regiuni-cheie” ”.


2. În Anexa nr.10 “Clasificația surselor” la punctul 6.

„Lista de coduri pe originea sursei de venituri” S5S6, codul 2075 se expune în următoarea redacție:

3. În Anexa nr. 12 ”Norme metodologice privind aplicarea Clasificației economice”:
3.1. Descrierea codului economic 142310 se completează la final cu următorul conținut:
„ , precum și încasările din audit intern prin asociere sau pe bază de contract.”;
3.2. Descrierea codului economic 222990 se completează la final cu textul „precum și cheltuielile pentru audit intern prin asociere sau pe bază de contract.”.

4. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


SECRETAR DE STAT                                                    Tatiana IVANICICHINA   


Nr. 29. Chişinău, 16 februarie 2021.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.