09
11 2020
1151

Instrucţiunea privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget, modificată

În Monitorul Oficial din 6 noiembrie curent Serviciul Fiscal de Stat a publicat Ordinul nr.542 din 23 octombrie 2020 cu privire la completarea Ordinului IFPS nr. 400 din 14 martie 2014. Acesta conține modificări la Instrucţiunea privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget.

În scopul asigurării executării conforme a prevederilor art.133 alin. (1) pct.8) și alin. (2) pct.4) din Codul fiscal și în temeiul prevederilor art. 136 pct.9) din Codul fiscal,


ORDON:


1. Instrucţiunea privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget, aprobată prin Ordinul IFPS nr.400 din 14 martie 2014, se modifică după cum urmează:
1) după pct.33, se completează cu un punct nou 331 cu următorul conţinut:
„331. În cazul anulării unei clasificații economice, se asigură trecerea soldurilor obligaţiilor fiscale și a sumelor plătite în plus de la clasificația economică anulată la cea succesoare, conform anexei nr. 1 la Instrucțiune, în termen de pînă la următoarea dată de închidere a perioadei de raportare. Soldul se transferă doar la clasificațiile economice pentru care este setată calcularea soldului.”


2. Anexa nr.1 la Instrucţiunea privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget, aprobată prin Ordinul IFPS nr.400 din 14 martie 2014 se modifică și se expune conform anexei la prezentul Ordin.


3. La anexa nr.2 la Instrucţiunea privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget, la codul tranzacției P301, denumirea tranzacției se modifică după cum urmează:
„Calculat (+)/ Micşorat (-) plată de bază pe baza actului emis de alte autorități”.


4. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


DIRECTOR ADJUNCT                                                                          Iuri LICHII


Nr. 542. Chişinău, 23 octombrie 2020

 

Anexele la Ordinul nr. 542 pot fi descărcate aici.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.