04
07 2013
3326

La data de 28 martie 2013 Consiliul Municipal Chişinău a adoptat Decizia nr. 3/1 „Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale”. Prin Decizia respectivă, pe teritoriul municipiului Chişinău a fost aplicată şi taxa pentru dispozitivele publicitare în mărime de 500 lei pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă publicitară anual.

Totodată, nu este clar dacă operatorii de publicitate exterioară pot beneficia sau nu de careva scutiri în acest sens, pentru situaţiile în care amplasează publicitate cu caracter social. Menţionăm că, operatorii de publicitate exterioară întrunesc calitatea de „Difuzor de publicitate”, noţiune prevăzută în art. 288 pct. 7) al Codului fiscal, iar sistemele de comunicare vizuală pentru plasarea publicităţii exterioare, prin intermediul cărora se plasează publicitatea socială corespund noţiunii de „Dispozitive publicitare”, prevăzută în art. 288 pct. 8) al Codului fiscal. Operatorii de publicitate exterioară, în contextul prevederilor art. 290 lit. q) al Codului fiscal, apar ca subiecţi ai impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare, întrunind calitatea de persoane juridice înregistrate în calitate de întreprinzător care sunt proprietari de afişe, pancarte, panouri şi alte mijloace tehnice, pentru amplasarea publicităţii exterioare, în baza Autorizaţiei de construire şi amplasare a publicităţii exterioare. În partea, ce ţine de obiectul impunerii, se constată că, deşi în cazul taxei pentru dispozitivele publicitare acesta este specificat în art. 291 lit. q) al Codului fiscal, ca fiind „suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar”, panourile şi alte mijloace tehnice prin intermediul cărora se amplasează publicitatea exterioară, se regăsesc, conform art. 291 lit. c) al Codului fiscal, şi ca obiecte ale impunerii cu taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei). Avînd în vedere acest fapt, ar rezulta că, dacă pe aceste dispozitive sunt amplasate imagini cu caracter social, urmează a fi aplicate prevederile art. 295 lit. e) al Codului fiscal. Adică, în acest caz operatorii publicităţii exterioare urmează a fi scutiți de taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei) ca „producători şi difuzori ai publicităţii sociale”. Ţinînd cont de cele expuse, este corect sau nu de a aplica prevederile art. 295 lit. e) al Codului fiscal de către operatorii publicităţii exterioare ca producători şi difuzori ai publicităţii sociale, la amplasarea imaginilor cu caracter social pe dispozitivele publicitare? Conform modificărilor şi completărilor realizate în Titlul VII al Codului fiscal prin Legea nr. 267 din 23 decembrie 2011 „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”, începînd cu 13 ianuarie 2012, din taxa pentru plasarea (amplasarea) publicităţii (reclamei) a fost exclusă categoria de publicitate exterioară, dar în acelaşi timp introdusă o nouă taxă – „taxa pentru dispozitivele publicitare”. În contextul acestor modificări şi completări, şi subiecţii impunerii s-au diferenţiat. Astfel, în cazul taxei de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei), potrivit art. 290 lit. c) din Codul fiscal, subiecţi ai impunerii sunt persoanele juridice sau persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător, care plasează şi/sau difuzează informaţii publicitare (cu excepţia publicităţii exterioare) prin intermediul mijloacelor cinematografice, reţelelor telefonice, telegrafice, telex, mijloacelor de transport, altor mijloace (cu excepţia TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor). În cazul taxei pentru dispozitivele publicitare, potrivit art. 290 lit. q) din Codul fiscal, subiecţi ai impunerii sunt persoanele juridice sau persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător, care sunt proprietari de afişe, pancarte, panouri şi alte mijloace tehnice pentru amplasarea publicităţii exterioare. În cazul transmiterii în posesie şi/sau folosinţă a afişelor, a pancartelor, a panourilor şi a altor mijloace tehnice pentru amplasarea publicităţii exterioare, ai căror proprietari sunt autorităţile publice, instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile şi organizaţiile necomerciale, conform prevederilor art. 290 lit. c1) din Codul fiscal, subiecţi ai impunerii cu această taxă apar deţinătorii drepturilor patrimoniale, în condiţiile în care sunt persoane juridice sau persoane fizice înregistrate în calitate de întreprinzător. Totodată, ţinem să menţionăm că, art. 295 al Codului fiscal nu prevede careva scutiri în cazul amplasării publicităţii sociale pe dispozitivele publicitare. Potrivit art. 295 lit. e) al Codului fiscal, producătorii şi difuzorii de publicitate socială şi de publicitate plasată pe trimiterile poştale sunt scutiţi doar de plata taxei de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei). Avînd în vedere cele expuse, pentru subiecţii impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare, care amplasează pe dispozitivele publicitare publicitate cu caracter social, autorităţile administraţiei publice locale, bazîndu-se pe prevederile art. 296 al Codului fiscal, sunt în drept, concomitent cu modificările corespunzătoare în bugetul unităţii administrativ-teritorial, să acorde scutiri în plus la cele enumerate în art. 295.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.