Documente și comentarii

LEGEA bugetului de stat pe anul 2015

Prezenta lege organică este aprobată în temeiul prevederilor art. 1061 din Constituție, prin angajarea răspunderii Guvernului față de Parlament. Capitolul I Dispoziții generale Art. 1. – (1) Bugetul de stat pe anul 2015 se aprobă la venituri în sumă de 30 338 607,0 mii de lei şi la cheltuieli în sumă de 34 315 109,1 mii de lei, cu un deficit în sumă de 3 976 502,1 mii de lei. (2) Sinteza bugetului de stat pe venituri, cheltuieli, deficit şi surse de finanțare se prezintă în anexa nr. 1. (3) Limitele de cheltuieli pe autoritățile publice finanțate de la bugetul de stat se prezintă în anexa nr. 2. Transferurile cu destinație specială, prevăzute în anexa 4, vor fi repartizate lunar şi alocate în modul stabilit de Ministerul Finanțelor. Capitolul II Reglementări specifice Art. 2. – În bugetele unor autorități publice centrale se aprobă alocații după cum urmează: (1) în bugetul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare: 1) pentru Fondul de subvenționare a producătorilor agricoli – în sumă de 610 000,0 mii de lei, dintre care 110 000,0 mii de lei din contul Programului Comisiei Europene de suport bugetar sectorial „Stimularea Economică în Zonele Rurale”. Mijloacele în cauză vor fi utilizate pentru următoarele direcții: a) creşterea competitivității sectorului agroalimentar prin restructurare şi modernizare pentru:
 • producerea legumelor şi a fructelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii);
 • înființarea, modernizarea şi defrişarea plantațiilor multianuale, inclusiv a plantațiilor viticole şi a plantațiilor pomicole;
 • procurarea tehnicii şi a utilajului agricol convențional;
 • utilizarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice;
 • procurarea animalelor de prăsilă;
 • dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare;
 • facilitarea accesului la piețele de capital şi factorii de producție pentru agricultori, inclusiv creditarea producătorilor agricoli de către băncile comerciale şi instituțiile financiare nebancare;
 • stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură;
 • stimularea constituirii şi funcționării grupurilor de producători agricoli;
b) asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale pentru:
 • consolidarea terenurilor;
 • procurarea echipamentului de irigare;
 • compensarea cheltuielilor energetice de irigare;
 • procurarea echipamentului no-till, mini-till;
c) sporirea investițiilor în infrastructura fizică şi cea a serviciilor din mediul rural, inclusiv în infrastructura aferentă întreprinderilor agricole, plasate în extravilan. Modul de repartizare a mijloacelor din fondul de subvenționare a producătorilor agricoli se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern; 2) pentru susținerea financiară a producătorilor agricoli în scopul diminuării impactului negativ ca urmare a restricțiilor impuse de Federația Rusă – 179 490,0 mii lei, din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul Proiectului „Agricultura competitivă”; (2) în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcțiilor, pentru Fondul național pentru dezvoltare regională – în sumă de 194 900,0 mii de lei; Textul integral al legii este disponibil aici PDF

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

3585 vizualizări

Data publicării:

30 Iunie /2015 10:35

Domeniu:

Legi ale Republicii Moldova

Etichete:

legea bugetului de stat | fonduri | subvenţii

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon