Documente și comentarii

Ministerul muncii, protecției sociale și familiei al Republicii Moldova nr. 01-1252 din 01.04.2011 către IFPS

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat

Cu referire la solicitarea din 24 martie a.c, cu privire la modul de plafonare a contribuţiilor de asigurări sociale aplicabil în 2011, parvenită de la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei comunică următoarele: În conformitate cu art. 47 alin. (4) din Legea nr. 847-ХIII din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, dacă legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat nu este adoptată şi publicată pînă la 31 decembrie, finanţarea cheltuielilor pe anul curent se efectuează, lunar, cu sume ce reprezintă a douăsprezecea parte din suma cheltuielilor ce au fost prevăzute pentru anul bugetar precedent. Ţinînd cont de prevederile articolului menţionat, pînă la intrarea în vigoare a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011, se aplică prevederile Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 129-XVIII din 23.12.2009. De asemenea, conform art. 21 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale, baza anuală de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale nu poate depăşi 5 salarii medii lunare pe economie pentru anul respectiv înmulţite cu 12. Salariul mediu lunar pe economie este cel prognozat pentru fiecare an şi se aprobă de Guvern. Prin Hotărîrea Guvernului nr. 968 din 18.10.2010 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2011 a fost aprobat cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2011, în mărime de 3300 lei, pentru utilizare în modul stabilit de legislaţie. În contextul celor expuse, Vă comunicăm că la stabilirea bazei anuale de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale pînă la intrarea în vigoare a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 se va utiliza cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2011, aprobat prin Hotărîrea menţionată, în mărime de 3300 lei. Sergiu Sainciuc Viceministru

Monitorul fiscal FISC.md Nr.1 2011


Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Ministerul Muncii și Protecției Sociale

3160 vizualizări

Data publicării:

06 Mai /2011 10:05

Domeniu:

Asigurare socială de stat

Etichete:

asigurări sociale

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon