28
12 2020
1385

Modificarea clasificației bugetare

În Monitorul Oficial din 25 decembrie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 164 din 21 decembrie 2020 privind modificarea Clasificaţiei bugetare.

În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 și în scopul reglementării şi perfecționării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,


ORDON:


Ordinul ministrului finanţelor nr.208/2015 privind Clasificaţia bugetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 370-376, art. 2727), cu modificările ulterioare,
se modifică după cum urmează :


1. Anexa nr. 8 „Clasificaţia programelor - B. Activităţi” se completează cu un cod nou în următoarea redacție:
„70334 Proiectul „Dezvoltarea, implementarea unui sistem comunitar de gestionare a situațiilor de urgență de către comuna Ibănești, județul Vaslui (România) și satul Carahasani, raionul Ștefan Vodă” ”.


2. În Anexa nr. 12 ”Norme metodologice privind aplicarea Clasificației economice” descrierea codurilor 211200 și 281600 vor avea următorul cuprins:
„211200 Remunerarea muncii temporare Include cheltuieli pentru salarizarea angajaţilor pentru prestarea unei munci înalt calificate sau de importanţă majoră sau asigurarea unor activităţi specifice în folosul aceluiaşi angajator, în baza contractului individual de muncă pentru o perioadă determinată, conform unor condiţii speciale de remunerare; cheltuieli efectuate în baza salariilor tarifare pe unitate; sporurile acordate angajaților pentru participarea în proiecte de dezvoltare finanțate din surse externe. La acest articol nu se atribuie cheltuielile aferente serviciilor prestate de către persoanele fizice în baza contractelor de prestări de servicii, acestea fiind reflectate la articolele relevante ale capitolului 222000 „Servicii”, precum şi cele aferente contractelor de muncă cu persoanele fizice, care nu ocupă funcţii instituite în structura autorităţilor/instituţiilor, care se reflectă la articolul 281600 „Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice”.”,
„281600 Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice Include cheltuielile aferente contractelor individuale de muncă şi de prestare a serviciilor cu persoanele fizice, care nu ocupă funcţii instituite în structura autorităţilor/instituţiilor bugetare, pentru efectuarea unor lucrări/munci sau activităţi specifice pe un termen determinat în cadrul autorităţilor/ instituţiilor. De asemenea, se reflectă cheltuielile aferente
achitării indemnizaţiilor stabilite conform Codului electoral.”.


3. Prezentul ordin intră în vigoare la 1 ianuarie 2021, cu excepția punctului 1, care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


SECRETAR DE STAT                                                          Tatiana IVANICICHINA

Nr. 164. Chişinău, 21 decembrie 2020.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.