19
04 2021
846

Modificarea Clasificației bugetare

În Monitorul Oficial din 16 aprilie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 58 din 7 aprilie 2021 privind modificarea Clasificaţiei bugetare.


În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 și în scopul reglementării şi perfecționării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,


ORDON:


Ordinul ministrului Finanţelor nr.208/2015 privind Clasificaţia bugetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 370-376, art. 2727), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează :


1. Anexa nr. 8 „Clasificaţia programelor - B. Activităţi”:
1.1. Se completează cu un cod nou în următoarea redacţie:
„70337 Proiectul « „Sănătate în mâini bune”- spitale mai mari, îngrijire mai bună, cei mai buni doctori pentru persoanele din zona de frontieră” »
1.2. Codurile 70306 și 70334 vor avea următorul cuprins:
„70306 Proiectul „Modernizarea mașinilor și echipamentelor agricole” ”
„70334 Proiectul „Dezvoltarea și implementarea unui sistem comunitar de gestionare a situațiilor de urgență între localitățile din Republica Moldova în colaborare cu
localitățile din România” 


2. În Anexa nr.11 „Clasificația economică” denumirile codurilor 11423 și 114232 vor avea următorul cuprins:
„11423 Accize la mijloacele de transport

114232 Accize la mijloacele de transport importate”.

3. În Anexa nr. 12 „Norme metodologice privind aplicarea Clasificației economice” denumirile codurilor 114230 și 114232 vor avea următorul cuprins:
„114230 Accize la mijloacele de transport
114232 Accize la mijloacele de transport importate”.

4. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


SECRETAR DE STAT                                                              Tatiana IVANICICHINA

Nr. 58. Chișinău, 7 aprilie 2021.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.