11
12 2020
1052

Modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar

În Monitorul Oficial de astăzi, 11 decembrie, Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 149 din 26.11.2020 privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015.

 

În temeiul articolului 11 alineatul (2) din Legea contabilității nr. 113-XVI/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61), întru ajustarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar la modificările/ completările efectuate în Clasificația economică și Normele metodologice privind aplicarea Clasificației economice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor privind Clasificația bugetară nr. 208/2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 370-376, art. 2727, din 31.12.2015),

 


ORDON: 

 


În Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28 decembrie 2015 se operează următoarele modificări și completări:
1. În anexa nr.1 „Planul de conturi contabile în sistemul bugetar și Normele metodologice privind evidența contabilă ܈și raportarea financiară în sistemul bugetar”,
1.1. În capitolul II „PLANUL DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR”
1.1.1. Se introduce subcontul de nivelul II nou cu următoarea denumire:

 

1.2. În capitolul III „MODUL DE APLICARE AL PLANULUI DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR”,
1.2.1. În grupa de conturi 145 “Alte venituri și venituri neidentificate”, punctul 3.1.69.:
1.2.2.1. În descrierea subcontului de nivelul I 14511 „Alte venituri încasate în bugetul de stat” după subcontul de nivelul II 145112 „Alte venituri încasate în bugetul de stat, administrate de Organele Vamale” se completează cu subcontul de nivelul II nou, cu următoarea denumire:
145113 „Alte venituri încasate în bugetul de stat de la creanțele bănești bazate pe dispoziții de drept public”.
1.2.2.2. După descrierea subcontului de nivelul II 145112 se completează cu descrierea subcontului de nivelul II 145113 în următoarea redacție :

 

”La subcontul de nivelul II 145113 „Alte venituri încasate în bugetul de stat de la creanțele bănești bazate pe dispoziții de drept public” se reflectă încasarea creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public, cu excepția creanțelor bănești bazate pe dreptul statului de a percepe impozite, taxe și alte plăți cărora li se aplică prevederile Codului fiscal”.

 


2. În anexa nr.2 „Corespondența conturilor evidenței contabile privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național”:
2.1. Rândul nr. 207 se exclude:

 

2.2. După rândul nr. 206 se introduc următoarele rânduri noi cu următorul conținut:

 

3. În Anexa nr.3, Formularul nr.NC- 2
3.1. În Tabela 2 A:
3.1.1. Se exclude con܊inutul operațiunii de la subcontul de nivelul II 145110:

3.1.2 Se înlocuiește cu următoarele subconturi de nivelul II :

3.2. În Tabela 2 B:
3.2.1. Se exclude conținutul operațiunii de la subcontul de nivelul II 145110:

3.2.2 Se înlocuiește cu următoarele subconturi de nivelul II :

 

4. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare la data publicării.

 


VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL FINANŢELOR                                                       Serghei PUȘCUȚA

 


Nr. 149. Chişinău, 26 noiembrie 2020.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.