05
02 2021
884

Modificarea și completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar

În Monitorul Oficial din 5 februarie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 5 din 18.01.2021 privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015.

În temeiul articolului 11 alineatul (2) din Legea contabilității nr. 113-XVI/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61), întru ajustarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar la modificările/
completările efectuate în Clasificația economică și Normele metodologice privind aplicarea Clasificației economice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor privind Clasificația bugetară nr. 208/2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 370-376, art. 2727, din 31.12.2015),


ORDON:


În Ordinul Ministrului Finanțelor nr.216 din 28 decembrie 2015 se operează următoarele modificări și completări:
1. În capitolul III „MODUL DE APLICARE AL PLANULUI DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR”,


1.1. În grupa de conturi 211 „Remunerarea muncii” punctul 3.2.6:
1.1.1. Descrierea subcontului 211200 „Remunerarea muncii temporare ” se modifică și se expune în următoarea redacție:
„La subcontul de nivelul II 211200 „Remunerarea muncii temporare” se reflectă cheltuieli pentru salarizarea angajaţilor pentru prestarea unei munci înalt calificate sau
de importanţă majoră sau asigurarea unor activităţi specifice în folosul aceluiaşi angajator, în baza contractului individual de muncă pentru o perioadă determinată, conform unor condiţii speciale de remunerare; cheltuieli efectuate în baza salariilor tarifare pe unitate; sporurile acordate angajaților pentru participarea în proiecte de dezvoltare finanțate din surse externe. La acest subcont nu se atribuie cheltuielile aferente serviciilor prestate de către persoanele fizice în baza contractelor de prestări de servicii, acestea fiind reflectate la grupa de conturi 222 „Servicii”, precum şi cele aferente contractelor de muncă cu persoanele fizice, care nu ocupă funcţii instituite în structura autorităţilor/ instituţiilor, care se reflectă la subcontul 281600 „Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice”.


1.2. În grupa de conturi 281 „Alte cheltuieli curente” punctul 3.2.50.:
1.2.1. Descrierea subcontului 281600 „Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice” se modifică și se expune în următoarea redacție:
„La subcontul de nivelul II 281600 „Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice” se reflectă cheltuielile aferente contractelor individuale de muncă şi de prestare a serviciilor cu persoanele fizice, care nu ocupă funcţii instituite în structura autorităţilor/instituţiilor bugetare, pentru efectuarea unor lucrări/munci sau activităţi specifice pe un termen determinat în cadrul autorităţilor/instituţiilor. De asemenea, se reflectă cheltuielile aferente achitării indemnizaţiilor stabilite conform Codului electoral”.


2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la data publicării.


SECRETAR DE STAT                                                        Tatiana IVANICICHINA


Nr. 5. Chişinău, 18 ianuarie 2021.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.