29
03 2021
392

Modificări în Cerințele de întocmire a Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare

În Monitorul Oficial din 26 martie curent a fost publicat Ordinul nr. 45 din 9 martie curent privind modificarea și completarea Cerințelor la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.164 din 30 decembrie 2016.

În temeiul articolului 11 alineatul (2) din Legea contabilității nr.113-XVI/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61), întru ajustarea Cerințelor la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare,


ORDON:


 În Ordinul ministrului finanțelor nr.164 din 30 decembrie 2016 se operează următoarele modificări și completări:
1. În Anexă la Ordinul ministrului finanțelor nr.164/2016:
1.1. Pe parcursul textului și în anexe, cuvântul „subsidii”de substituit cu cuvântul „subvenții”
1.2. La compartimentul „Cerințe la descrierea generală a executării bugetelor autorităților instituțiilor bugetare”
1.2.1 La punctul 2) litera g) sintagma „și a transferurilor” se exclude.


2. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


SECRETAR DE STAT                                                      Tatiana IVANICICHINA


Nr. 45. Chişinău, 9 martie 2021

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.