22
03 2021
409

Modificări în componența Consiliului de contabilitate și raportare financiară de pe lângă Ministerul Finanțelor

În Monitorul Oficial din 19 martie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 47 din 12 martie 2021 cu privire la aprobarea modificărilor la Ordinul ministrului finanțelor nr.101/2019.

În temeiul art. 9 din Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.1-6, art.22), precum și în scopul realizării acţiunilor pentru dezvoltarea continuă şi perfecţionarea contabilităţii și raportării financiare,


ORDON:


1. Anexa la Ordinul ministrului finanțelor cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului de contabilitate și raportare financiară de pe lîngă Ministerul Finanțelor nr.101/2019 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.223-229, art.1203) se modifică după cum urmează:


la poziția „POSTU Dorina”, cuvintele „Direcției reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ” se substituie cu cuvintele „Secției politici contabile și audit din cadrul Direcției politici financiare”;

poziția „FOALEA Lidia - șef al Direcției reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ, Ministerul Finanțelor” se substituie cu poziția „LITOCENCO Ana –șef
al Direcției politici financiare, Ministerul Finanțelor”;


la poziția „TONU Natalia”, cuvintele „Direcției reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ” se substituie cu cuvintele „Direcției politici financiare, șef al Secției politici contabile și audit”.


2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


SECRETAR DE STAT                                                            Tatiana IVANICICHINA


Nr. 47. Chişinău, 12 martie 2021.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.