02
04 2021
1055

Modificări în Ordinul SFS nr. 134/2017

În Monitorul Oficial de astăzi, 2 aprilie, a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 164 din 29 martie curent cu privire la modificarea Ordinului SFS nr.134 din 30 mai 2017.

În temeiul art.133 alin.(2) pct.4) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare,


ORDON:


1. Se modifică Anexa nr.1 “Cererea privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de/de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu
desfăşoară activitate de întreprinzător” și Anexa nr.2 „Lista documentelor care confirmă dreptul la scutiri ce urmează a fi anexate (ataşate) de către persoana fizică la cererea
privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de/de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător”
la Ordinul SFS nr.134 din 30 mai 2017, conform anexelor la prezentul ordin.


2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


3. Subdiviziunea responsabilă a Serviciului Fiscal de Stat va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


DIRECTOR                                                                                Serghei PUȘCUȚA


Nr. 164. Chişinău, 29 martie 2021

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.