19
03 2021
1645

Modificări în Ordinul SFS nr. 379 din 15 martie 2017

În Monitorul Oficial de astăzi, 19 martie 2021, a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 103 din 26 februarie curent cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 379 din 15 martie 2017.

În temeiul prevederilor art. 1323 alin. (10) din Codul fiscal, precum și întru asigurarea executării prevederilor art. 227, 230 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, cu modificările ulterioare, și Legii privind modificarea unor acte normative nr. 257 din 16.12.2020,


ORDON:


1. Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 379 din 15 martie 2017 privind aprobarea formularelor cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligației fiscale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 85-91, art. 622) se modifică după cum urmează:
1) la pct. 4, după sintagma „conturile bancare” se completează cu sintagma „și/sau de plăți”;
2) la pct. 41:
- după sintagma „conturile bancare” se completează cu sintagma „și/sau de plăți”:
-după cuvîntul „banca” se completează cu sintagma „(sucursala), societatea de plată (sucursala), societatea emitentă de monedă electronică (sucursala), furnizorul de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursala)”;
 3) la Anexa nr. 2 „Act de sechestru ca măsură de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale”:
- textul „conturile (depozitele) bancare ale băncii” se expune într-o nouă redacție „conturile (depozitele) bancare ale băncii (sucursalei), și/sau conturile de plăți ale societății de plată (sucursalei), societății emitente de monedă electronică (sucursalei), furnizorului de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursalei)”;
- textul „semnătura restanțierului sau a custodelui, în cazul sechestrării mijloacelor bănești în conturile bancare și a persoanei responsabile din cadrul băncii” se expune
într-o nouă redacție „semnătura restanțierului sau a custodelui, în cazul sechestrării mijloacelor bănești în conturile bancare și/sau de plăți și a persoanei responsabile din
cadrul băncii/entității”;
4) la Anexa nr. 3 „Lista bunurilor sechestrate ca măsură de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale”, sintagma „art. 288” se substituie cu sintagma „art. 459”;
5) în Anexa nr. 6 „Solicitare privind transferul mijloacelor băneşti sechestrate, în contul stingerii obligaţiilor fiscale la buget”:
- după cuvîntul „banca” se completează cu sintagma „(sucursala), societatea de plată (sucursala), societatea emitentă de monedă electronică (sucursala), furnizorul de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursala)”;
- după sintagma „contul (urile) bancar (e)” se completează cu sintagma „și/sau de plată (ăți)”.
6) în Anexa nr. 7 „Acord aferent transferării la buget a mijloacelor băneşti sechestrate ca măsură de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale”:
- după cuvîntul „banca” se completează cu sintagma „(sucursala), societatea de plată (sucursala), societatea emitentă de monedă electronică (sucursala), furnizorul de servicii poștale care activează în calitate de prestator de servicii de plată sau emitent de monedă electronică (sucursala)”;
- după sintagma „contul (urile) bancar (e)” se completează cu sintagma „și/sau de plată (ăți)”.


2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


DIRECTOR                                                                               Serghei PUȘCUȚA


Nr. 103. Chişinău, 26 februarie 2021.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.