24
12 2021
3379

Noi modificări în clasificația bugetară

În Monitorul Oficial de astăzi, 24 decembrie, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 146 din 14 decembrie 2021 privind modificarea Clasificaţiei bugetare.


În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014, în scopul reglementării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,

ORDON:


Ordinul ministrului finanţelor nr.208/2015 privind Clasificaţia bugetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 370-376, art. 2727), cu modificările ulterioare,
se modifică după cum urmează:
1. Anexa nr. 8 „Clasificaţia programelor - B. Activităţi” se completează cu coduri noi în următoarea redacție:
„70354 Proiectul „Carabinierii pentru drepturile omului” 70355 Proiectul „Valorificarea patrimoniului cultural și încurajarea turismului durabil – Living Danube Limes, finanțat în cadrul Programului Transnațional Dunărea 2014-2020”;
70356 Proiectul „Piața agricolă regională din orașul Șoldănești (SARM)” ”.


2. Anexa nr. 11 „Clasificația economică” se completează cu un cod nou cu următorul cuprins:
„415237 Reducerea valorii nominale a acțiunilor și/sau a cotei părți din capitalul social”.


3. Anexa nr. 12 „Norme metodologice privind aplicarea Clasificației economice” se completează cu un cod nou cu următorul cuprins:
„415237 Reducerea valorii nominale a acțiunilor și/sau a cotei părți din capitalul social”.


4. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


MINISTRU                                                                                   Dumitru BUDIANSCHI


Nr. 146. Chișinău, 14 decembrie 2021.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.