Documente și comentarii

Norme noi pentru înregistrarea semnelor nominale personale aplicate pe articolele fabricate din metale prețioase

În Monitorul Oficial de astăzi, 29 ianuarie, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr.3 din 15.01.2021 cu privire la modificarea Ordinului nr.10/2006 privind aprobarea Regulamentului cu privire la înregistrarea semnelor nominale personale aplicate pe articolele și obiectele fabricate din metale prețioase și pietre prețioase. 

În temeiul prevederilor Legii nr.282/2004 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase, Hotărârii Guvernului nr.112/2019 cu privire la Instituția publică ”Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”, Hotărârii Guvernului nr.58/2019 cu privire la aprobarea listei serviciilor, tarifelor și a metodologiei de calculare a acestora pentru serviciile prestate în domeniul metalelor prețioase și pietrelor prețioase,

ORDON:


1. Se modifică Regulamentul cu privire la înregistrarea semnelor nominale personale aplicate pe articolele și obiectele fabricate din metale prețioase și pietre prețioase,
aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.10/2006, după cum urmează:


1) în textul Ordinului, cuvintele „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării” la orice formă gramaticală se substituie cu cuvintele „Instituția publică „Camera de Stat
pentru Supravegherea Marcării” la forma gramaticală corespunzătoare.
2) în textul Ordinului, cuvintele „manager-șef” la orice formă gramaticală se substituie cu cuvântul „director” la forma gramaticală corespunzătoare.
3) punctul 5 va avea următorul cuprins:
„5. Semnul nominal personal trebuie să conţină următoarea informaţie:
a) codul anului de producere, aprobat prin Ordinul Instituției publice „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”;
b) codul producătorului, indicat prin litere;
c) semnele din alineatele a) şi b) trebuie să fie incluse într-un chenar al semnului nominal personal, de formă dreptunghiulară, ascuţită din partea dreaptă, după cum
urmează:


4) la punctul 10, cuvintele „În caz contrar, semnul nominal personal se anulează, fapt despre care este anunţată Camera de Licenţiere pentru retragerea licenţei în conformitate cu legislaţia în vigoare.” se exclude.
5) punctul 16 va avea următorul cuprins:
„16. Înregistrarea se face într-un Registru al semnelor nominale personale aplicate pe articole şi obiecte fabricate din metale şi pietre preţioase, ținut în format electronic.”
6) punctul 17 va avea următorul cuprins:
„17. Registrul semnelor nominale personale conţine următoarea informație:
a) numărul de ordine;
b) denumirea agentului economic;
c) codul fiscal;
d) imaginea semnului nominal personal;
e) data înregistrării.”
7) la punctul 19, textul „Nr.449 din 30.05.2005 „Cu privire la aprobarea listei serviciilor şi tarifelor pentru determinarea titlului şi marcarea articolelor din metale
preţioase, expertizarea metalelor preţioase şi diagnosticarea pietrelor preţioase” (Monitorul Oficial, nr.80-82/547 din 10.06.2005)” se substituie cu textul „nr.58/2019 cu privire la aprobarea listei serviciilor, tarifelor și a metodologiei de calculare a acestora pentru serviciile prestate în domeniul metalelor prețioase și pietrelor prețioase”.
8) Anexa nr.2 la Regulamentul cu privire la înregistrarea semnelor nominale personale aplicate pe articolele și obiectele fabricate din metale prețioase și pietre prețioase
va avea următorul cuprins:
„Anexa nr.2 la Regulamentul cu privire la înregistrarea semnelor nominale personale
aplicate pe articolele şi obiectele fabricate din metale preţioase şi pietre preţioase
Fişa de înregistrare a semnului nominal personal Cerinţele faţă de fişa de înregistrare a semnului nominal personal:
1. fişa se completează pe o foaie de carton alb, cu dimensiunile recomandate de 15 / 10 cm;
2. plăcuţa de metal şlefuit, cu amprenta semnului nominal personal, se fixează pe fişă, cu ajutorul aţei, în locul indicat;
3. partea de avers a fişei este completată de către solicitant, iar cea de verso de către Instituția publică „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”.

2. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Directorului I.P. „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”.

SECRETAR DE STAT                                                        Tatiana IVANICICHINA


Nr. 3. Chişinău, 15 ianuarie 2021.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

431 vizualizări

Data publicării:

29 Ianuarie /2021 09:14

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon