02
11 2020
972

Termenul de prezentare a rapoartelor financiare pentru 9 luni ale anului 2020

În Monitorul Oficial din 30 octombrie curent Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 130 din 16.10.2020 cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pe 9 luni ale anului 2020.

În conformitate cu prevederile art.74 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014, art.31 din Legea privind finanţele publice locale nr.397- XV/2003, art.38 din Legea contabilităţii nr.113-XVI/2007,


ORDON:


1. Se aprobă termenele de prezentare a rapoartelor financiare pe 9 luni ale anului 2020 de către:
- autorităţile publice centrale, conform anexei nr.1,
- direcţiile finanţe ale unităților administrativ-teritoriale,conform anexei nr.2.

2. Conducătorii autorităţilor publice centrale, şefii direcţiilor finanţe ale unităților administrativ-teritoriale vor asigura prezentarea rapoartelor financiare pe 9 luni ale anului 2020 în termenele stabilite.

3. Șefii subdiviziunilor din cadrul Ministerului Finanțelor vor asigura recepționarea și verificarea rapoartelor financiare prezentate de către autoritățile publice centrale și
direcțiile finanțe ale unităților administrativ-teritoriale, în termen de până la 10 zile de la data prezentării.

4. Direcţia Trezoreria de Stat se abilitează cu dreptul de a modifica la cererea întemeiată a autorităţilor publice centrale şi direcțiile finanțe termenele de prezentare a
rapoartelor financiare.

5. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Direcției Trezoreria de Stat.

6. Prezentul ordin intră în vigoare din data semnării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL FINANȚELOR                                                 Serghei PUȘCUȚA


Nr. 130. Chişinău, 16 octombrie 2020.

Anexa nr.1


TERMENELE
de prezentare a rapoartelor financiare pe 9 luni ale anului 2020
de către autoritățile publice centrale

Anexa nr.2


TERMENELE
de prezentare a rapoartelor financiare pe 9 luni ale anului 2020
de către direcțiile finanțe UAT

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.