Știri

A fost aprobat Regulamentul privind modul de stingere a obligaţiei fiscale şi anulare a sumelor plătite în plus prin prescripţie

Regulamentul privind modul de stingere a obligaţiei fiscale şi anulare a sumelor plătite în plus prin prescripţie, care a fost creat cu scopul stabilirii unei proceduri de stingere a obligaţiilor fiscale şi anulare a sumelor în plus prin prescripţie, determinate de Codul fiscal, a fost aprobat de Guvern. Regulamentul oferă posibilitate de a pune accentul pe aplicarea acţiunilor de executare silită a restanţelor la bugetul public naţional. Elaborarea Regulamentului va duce la optimizare procesului de administrare precum şi eliminarea cazurilor şi litigiilor de judecată în cazul aplicării nefondate a măsurilor de executare silită. Implmentarea Regulamentului nu necesită cheltuieli suplimentare, a menţionat Ministrul Finanţelor, Octavian Armaşu. Potrivit documentului, dreptul contribuabilului la stingerea prin compensare a obligaţiei fiscale din suma achitată în plus, sau la restituirea din contul sumelor plătite în plus, sau al sumelor care, potrivit legislaţiei fiscale, urmau a fi restituite, neexercitat în termen de 6 ani de la data curgerii termenului de prescripţie, se va stinge prin prescripţie. Totodată, în termen de cel mult 12 luni de la data survenirii termenului de anulare prin prescripţie, Serviciul Fiscal de Stat are obligaţia de a informa în formă scrisă contribuabilul despre suma plătită în plus, existentă în sistemul informaţional al SFS. Regulamentul prevede că termenul de prescripţie a sumelor plătite în plus, sau a sumelor care urmau a fi restituite, se vor suspenda în cazul depunerii cererii privind executarea compensării sau restituirii. Pentru stingerea obligaţiei fiscale, al cărei termen de prescripţie a expirat, sunt necesare actele procedurale, actul de carenţă, cu anexarea informaţiilor primite de la organele în adresa cărora au fost remise interpelări în vederea identificării bunurilor pasabile urmăririi, precum şi documentul ce confirmă data apariţiei obligaţiei fiscale. Stingerea obligaţiei fiscale în urma survenirii termenelor de prescripţie se face în baza unei decizii scrise a organelor cu atribuţii de administrare fiscală, care administrează obligaţia fiscală respectivă, iar în cazul serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale – în baza deciziei adoptate de către consiliul locale. Termenul de prescripţie pentru determinarea obligaţiilor fiscale nu se extinde asupra impozitului, taxei, majorării de întârziere sau sancţiunilor fiscale aferente unui impozit sau unei taxe concrete, dacă darea de seamă fiscală care stabileşte obligaţia fiscală conţine informaţii ce induc în eroare.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

4485 vizualizări

Data publicării:

16 Martie /2017 09:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon