04
01 2021
597

A fost aprobat un nou standard ocupațional

Ministerului Economiei și Infrastructurii a publicat în Monitorul Oficial din 25 decembrie curent Ordinul nr. 248 din 16 decembrie 2020 cu privire la aprobarea standardului ocupațional „Electromecanic la instalarea și întreținerea utilajului industrial”. Ocupația este practicată în sectorul construcției de automobile (Automotive) ce confecționează componente electrice și sisteme de bord pentru automobile, dar poate fi relevantă și pentru companii din alte domenii, în cadrul cărora există utilaj industrial în procesul tehnologic. Personalul acestei ocupații execută lucrări de instalare, mentenanță și reparație a utilajului utilizat în procesul de producție.
 

Documentul stabilește obligațiile angajatului în funcția respectivă, competența și responsabilitatea acestuia, precum și criteriile de realizare a activităților asociate competențelor profesionale.

 

Conform Cadrului național al calificărilor din Republica Moldova (CNCRM) noului standard i se atribuie nivelul 3, care presupune cunoştinţe teoretice şi faptice de bază aferente unei profesii sau unui domeniu de studiu; înţelegerea procedurilor, principiilor şi a conceptelor generale legate de sarcini profesionale. 

Standardul ocupațional „Electromecanic la instalarea și întreținerea utilajului industrial” corespunde Cadrul European al Calificărilor (EQF) – sistem de organizare (structurare) care facilitează perceperea la nivel european a calificărilor din diferite sisteme naţionale şi sectoriale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.