05
12 2016
2005

A fost elaborat Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 2017

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a elaborat proiectul Legii privind bugetul asiguărilor sociale de stat pe anul 2017. Сonform proiectului, se estimează venituri în sumă de 16410670,2 mii lei, cu o creştere cu 1464985,9 mii lei sau cu 9,8% în raport cu veniturile aprobate pentru anul 2016. Ponderea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat în PIB pentru anul 2017 se preconizează a fi de 11,5%. La capitolul cheltuieli, este prevăzută o sumă de 16410670,2 mii lei sau cu o creștere cu 1434575,4 mii lei sau cu 9,6% față de suma cheltuielilor aprobate pentru anul 2016. Ponderea cheltuielilor în PIB este estimată la fel, la nivel de 11,5%. Contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii au fost prognozate pentru anul 2017 în sumă de 10875000,0 mii lei, cu o creştere cu 672387,6 mii lei faţă de suma contribuţiilor aprobate pentru anul 2016. Pentru anul 2017 cheltuielile destinate prestațiilor sociale sunt apreciate în limita sumei de 1427,4 mii lei. Comparativ cu anul 2016 acest indicator este estimat în sumă mai mare cu 73,6 mii lei. În bugetul asigurărilor sociale de stat pe 2017 au fost se prognozate cheltuieli în volum de 731756,2 mii lei pentru protecția socială a persoanelor în caz de incapacitate temporară de muncă. Banii prevăzuți vor fi destinați pentru plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă, indemnizațiilor pentru incapacitate de muncă survenită din cauza unui accident de muncă și boli profesionale și susținerea familiei în caz de maternitate. Totodată, pentru protecția șomerilor au fost prevăzute mijloace financiare în volum de 49563,2 mii lei. Pentru protecția persoanelor în etate vor fi alocate mijloace financiare în volum de 9682011,6 mii lei. Cea mai mare parte, aproximativ 87,0% din banii prevăzuți pentru acest segment revine cheltuielilor destinate pentru plata pensiilor pentru limită de vîrstă, finanţate din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat - în sumă de 8421862,8 mii lei, care este cu 658912,2 mii lei sau 8,5% mai mare decât suma aprobată pentru anul 2016. Se prognozează mijloace financiare în sumă de 657,0 mii lei destinate pensiilor pentru vechime în muncă, cu finanţare din bugetul asigurărilor sociale de stat, iar pentru achitarea pensiilor pentru deputaţi se estimează mijloace financiare în sumă de 24367,0 mii lei, care au fost calculate pentru 286 beneficiari, cu 8 beneficiari mai mulţi faţă de numărul aprobat pe anul 2016. Pensionarii plasaţi în instituţiile de asistenţă socială în 2017 vor fi susținuți cu o sumă de 7780,4 mii lei, cu 1360,7 mii lei (21,2%) mai mult faţă de cheltuielile aprobate pentru anul 2016. Aceste cheltuieli se finanţează din bugetul asigurărilor sociale de stat şi includ suma restantă după ce pensionarilor care locuiesc în azilurile pentru persoane în vârstă şi persoane cu dizabilităţi din subordinea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei li s-a plătit pensia. Pentru susţinerea persoanelor cu merite deosebite faţă de stat, cu finanţare din bugetul de stat, sunt planificate mijloace financiare în sumă de 18232,2 mii lei cu 4326,2 mii lei (31,1%) mai mult faţă de suma aprobată pentru anul 2016, cauzată de majorarea cuantumului pentru unele categorii de beneficiari, începând cu 1 iulie 2016. Pentru anul 2017 se estimează un număr de 16105 de beneficiari, iar cuantumul mediu lunar al plăţii – de 93,45 lei. Cheltuielile prognozate pentru protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie în anul 2017 constituie 71131,3 mii lei, iar pentru asigurarea protecției familiei și copilului în 2017 se prognozează cheltuieli în volum de 1287881,1 mii lei, ce constituie 7,8% din total cheltuieli pe program şi include atât activităţi finanţate din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat, cît şi din transferuri de la bugetul de stat. Pentru asistența socială a persoanelor cu necesități speciale pentru anul 2017 sunt prognozate mijloace financiare în volum de 2167540,5 mii lei, ce constituie 13,2% din total pe program şi include atât activităţi finanţate din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat cât şi din contul transferurilor de la bugetului de stat. Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat poate fi consultat aici.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.