13
01 2017
1965

A intrat în vigoare Instrucțiunea privind deținerile directe și indirecte

În Monitorul Oficial din 6 ianuarie 2017 a fost publicată Hotărârea Comisiei Naționale a Piaței Financiare nr. 59/6 din 2 decembrie 2016 Cu privire la Instrucțiunea privind deținerile directe și indirecte. Documentul stabilește modalitatea de determinare a deţinerilor directe şi indirecte de valori mobiliare ale unei persoane fizice sau juridice în capitalul social ale unei societăţii comerciale pe piața de capital. Astfel, conform Instrucțiunii, deţinerea directă a acțiunilor cu drept de vot sau a unei cote de participare în capitalul social al unei societăţi comerciale reprezintă deţinerea, de către o persoană, a drepturilor de vot corespunzătoare acţiunilor deţinute sau cotelor de participare în respectiva societate comercială, în calitate de acţionar sau asociat al societăţii comerciale. Deţinerea indirectă a acțiunilor cu drept de vot sau a unei cote de participare în capitalul social al unei societăţi comerciale reprezintă deţinerea prin intermediul unei persoane asupra căreia deținătorul indirect, inclusiv beneficiarul efectiv al acestuia, exercită control. Potrivit instrucțiunii, beneficiar al acțiunilor cu drept de vot este o persoană fizică care controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică și care deține direct sau indirect dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acţiuni sau din dreptul de vot al unei societăți comerciale. Documentul stipulează că o persoană fizică sau juridică (persoana vizată) poate deţine indirect, prin intermediul persoanei cu care acţionează în mod concertat, drepturi de vot în capitalul social asupra unui emitent. Pentru aceasta, însă, persoana cu care o persoană fizică sau juridică acţionează în mod concertat trebuie să deţină direct, în calitate de acţionar, dreptul de vot asupra emitentului, iar persona vizată să deţină ea însăşi, în mod direct, suplimentar faţă de deţinerile care se consideră a fi indirecte, drepturi de vot asupra emitentului. De asemenea, persoana cu care persona vizată acţionează în mod concertat, trebuie să fie persoană juridică, acţionar al emitentului, iar persoana vizată să poată influenţa modalitatea de exercitare a dreptului de vot deţinut direct de respectiva persoană juridică - acţionar al emitentului, ca urmare a faptului că persoana vizată deţine direct sau indirect controlul asupra persoanei juridice. În document se precizează că a „deţine indirect controlul” inlcude şi situaţia în care persoana vizată şi persoana juridică-acţionar al emitentului sunt legate printr-un lanţ de deţineri, sub condiţia ca la fiecare nivel al lanţului de deţineri să existe posibilitatea persoanei vizate de a influenţa, direct sau indirect, modalitatea de exercitare a controlului. Prin lanţ de deţinere se înţelege cazul când persoana vizată deținătoare a cotei indirecte este acţionar cu o deţinere de control la o persoană juridică, care la rîndul ei, este acţionar cu o deţinere de control la o persoana juridică - acţionar al emitentului sau acţionar cu o deţinere de control la o altă persoană juridică. Aceasta din urmă este legată de persoana juridică acţionar al emitentului printr-o serie de deţineri care presupun existenţa mai multor persoane juridice ce au calitatea, una în raport cu cealaltă, de acţionar cu o deţinere de control la o altă persoană juridică. În cazul nerespectării prevederilor Instrucţiunii cu privire la Instrucțiunea privind deținerile directe și indirecte se vor aplica prevederile Legii nr.171 din 11.07.2012 privind piaţa de capital. Actul deplin poate fi accesat aici

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.