Știri

A apărut numărul 3(19) al ediției periodice Monitorul Fiscal FISC.md

La începutul ediției vă propunem interviul cu Șeful Inspectoratului Fiscal de Stat, Ion Prisăcaru, cu genericul: Opțiunea SFS în favoarea conformării fiscale voluntare deja dă roade. Șeful IFPS Ion Prisăcaru vorbește despre reformele și schimbările realizate în perioadă de un an – începînd cu numirea Dumnealui în funcție, despre acțiunile și sarcinile planificate, semnează, ce rezultate ar putea aduce acestea în viitor pentru sistemul de administrare fiscală și pentru contribuabilii. Ținînd cont, că în perioada între apariția edițiilor 2 (18) și 3 (19) ale revistei au fost inițiate de către Ministerul Finanțelor discuții publice cu privire la implementarea sistemului prețurilor de transfer și, totodată, a fost lansat noul serviciu electronic fiscal - Contul curent al Contribuabilului, în numărul curent accentul tematic a fost concentrat asupra acestor teme. Anastasia Certan, șef al Direcţiei generale politică şi legislaţie fiscală şi vamală din cadrul Ministerului Finanţelor, prezintă un material despre Reglementarea fiscală națională a prețului de transfer intern și transfrontalier, în care examinează prețul de transfer ca o chestiune fiscală în contextul încorporării acestuia în normele CF al Republicii Moldova, prin prisma practicii internaționale și tendințelor actuale globale în domeniu. Informația este completată și cu cîteva tabele, care conțin formule de aplicare a prețurilor de transfer (tradiționale și non-tradiționale) și domeniile de utilizare. Menționăm, că aceeași tema este abordată și în materialul rubricii Panorama Preţurile de transfer: experiența internațională, autorul Veronica Vragaleva, șef al Direcției metodologia impozitelor directe și impozitare internațională în cadrul Direcției generale metodologia impozitelor și taxelor, IFPS. Autorul analizează metodele de utilizare a prețurilor de transfer elaborate de OECD și în ce fel acestea se utilizează de companii astăzi. Rubrica Documente și comentarii conține Instrucțiunea privind evidența obligațiilor față de buget, care stabileşte modul de accesare şi generare a contului/conturilor contribuabilului, certificatelor privind lipsa sau existența restanțelor față de buget pentru organele fiscale și pentru autoritățile publice, investite cu drepturi respective. Despre lansarea recentă a serviciului fiscal electronic Contul curent al contribuabilului, scrie Natalia Plămădeală, șef Direcție metodologie, evidență și statistică fiscală, IFPS, în rubrica Practica Fiscală: Privind lansarea Sistemului Informațional Automatizat „Contul curent al contribuabilului”. Autorul menționează că acest sistem de evidență a obligațiilor față de bugetul public național permite interacţiunea cu alte autorităţi publice și presupune accesul la sistem a acelor autorități, care au competențe de a solicita certifcate privind lipsa restanțelor față de buget, după care descrie detaliat aria utilizării acestui serviciu. În al doilea articol al autorului sunt prezentate unele modificări, stabilite prin Instrucțiunea sus menționată, legate de procedura eliberării certificatului privind lipsa restanțelor față de buget."> În cadrul aceluiași compartiment, Vadim Mîțu, inspectorul principal a Secției contestații și reprezentare în instanțele de judecată a Direcției asistență juridică, relatează despre unele aspecte ce ţin de eliberarea certificatului privind lipsa sau existența restanțelor față de buget în cazuri mai specifice. Articolul Serviciul „Contul curent al contribuabilului” majorează conformarea benevolă şi facilitează interacţiunea contribuabililor cu Serviciul Fiscal de Stat, elaborat de specialiștii Î.S. „Fiscservinform” și prezentat în rubrica servicii.fisc.md, are la bază o instrucțiune pas cu pas a acestui serviciu electronic pentru utilizator, completată cu imagini și comentarii. În compartimentul Întrebări și răspunsuri: răspunde la întrebările aferente temei Cu privire la deducerea cheltuielilor de alimentaţie, transport și delegare ale angajaţilor, oferind informația și despre impozitarea valorii de 60% din suma T.V.A. rămasă la dispoziţia agentului economic producător agricol. șef al Secției impozite directe, IFPS a pregătit pentru numărul de față informația aferentă Calculării primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală din salariile achitate în ianuarie 2014, calculate pentru luna decembrie 2013; despre calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală din plăţile achitate în folosul titularului patentei de întreprinzător și calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor sociale din suma ajutorului material acordat angajaţilor. Despre perioada fiscală de determinare a sumei totale a impozitului pe venit pentru notarul public citiți în articolul Marinei Cravcenco, inspector principal al Secției impozite directe, IFPS. Tot aici găsiți informația privind acordarea persoanei fizice-cetăţean a scutirii majore prevăzute la art. 33 alin. (2) din CF; cu privire la regimul fiscal pentru reţinerea impozitului pe venit din plăţile îndreptate în favoarea subiecţilor ce practică activitate profesională; despre depunerea Declarației de către agentul economic, care se află în proces de lichidare, precum şi unele aspecte privind reținerea impozitului pe venit în mărime de 2% din plățile efectuate în folosul persoanei fizice – gospodăriei țărănești. inspectorul principal al Secției metodologia controlului fiscal, IFPS, oferă răspunsuri ce țin de transmiterea scutirii personale soţului pe parcursul anului fiscal 2014, despre obligaţia de achitare a impozitului pe venit în rate, în cazul trecerii contribuabilului la un alt regim de impozitare; cu privire la impozitarea serviciilor medicale contra plată, precum și despre calcularea uzurii mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit. Răspunsuri la întrebările despre eliberarea facturii fiscale în cazul comercializării mărfurilor gajate; despre regimul fiscal aferent T.V.A. pentru servicii prestate de către o întreprindere din Republica Moldova unei companii nerezident și cu privire la trecerea în cont a T.V.A. aferente mărfurilor, serviciilor destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte, sunt oferite de către șeful Serviciului generalizarea practicii fiscale, IFPS, Olga Golban. Tot aici găsiți informații adăugătoare cu privire la obligaţii privind T.V.A. ale unui nerezident al Republicii Moldova pentru serviciile de transport prestate pe teritoriul Republicii Moldova; cu privire la înregistrarea facturii fiscale anulate în Registrul general electronic al facturilor fiscale și despre cota T.V.A. aferente serviciilor de reparaţie a unei clădiri, amplasate în regiunea din partea stîngă a Nistrului, toate materialele fiind publicate în limbile română și rusă. La finalul rubricii, Stela Guţu, șef al Direcției metodologia impozitelor și taxelor locale în cadrul Direcției generală metodologia impozitelor și taxelor și Liudmila Gropa, inspector principal al Direcției metodologia impozitelor și taxelor în cadrul Direcției generale metodologia impozitelor și taxelor prezintă informația referitoare la unele aspecte aferente aplicării taxei pentru folosirea drumurilor; aplicarea cotelor stabilite pentru taxele locale în anul 2014; deţinerea de către acelaşi titular concomitent cu statutul de fondator şi director al societăţii comerciale și a patentei valabile pentru acelaşi gen de activitate desfăşurată în acelaşi loc şi în acelaşi interval de timp al zilei, precum și despre calcularea impozitului pe bunurile imobiliare asupra unei construcţii cu destinaţie locativă nefinisate. În continuarea temei Procedura de insolvabilitate a întreprinderilor. Efectele intentării procedurii de insolvabilitate, începută în numărul anterior, citiți în rubrica Consultații juridice, articolul pregătit de Mihail Garmandir, șef al Secției legislație fscală, IFPS și Irina Cebaniuc, inspector principal al Direcției managementul restanțelor și insolvabilității. Victoria Belous, șef adjunct al Direcției asistență juridică, IFPS povestește despre Practica judiciară aferent litigiilor în care organul fiscal exclude T.V.A. de la trecerea în cont, pe motiv că nu a fost achitată T.V.A. la buget, fiind încheiate contracte de cesiune a creanței între vînzător (persoana juridică care a eliberat factura fiscală) și terțe persoane. Despre Aplicarea Acordului de creare a unei zone profunde și cuprinzătoare de comerț liber cu UE, scrie în rubrica Expert, economistul Liliana Agarcova. Autorul examinează principalele schimbări care vor urma în timpul apropiat în baza normativă fiscală, în special ce ține de reglementarea T.V.A., accizelor și normelor de contabilitate. În compartimentul Contabilitate practică, Maria Gancearuc, ContServAudit S.R.L., explică procesul de Contabilitate a impozitului pe venit din activitate. Uzura mijloacelor fixe calculată în scopuri fiscale, în care, cu ajutorul tabelelor și exemplelor din practică, analizează întreg procedeul de lucru. Al doilea material din această rubrică,Contabilitatea împrumuturilor, este elaborat de lectorul USM șU ACAP, Ludmila Skakunova. Despre Implicaţiile fiscale aferente modificărilor contabilităţii imobilizărilor corporale potrivit noilor SNC, citiți în materialul autorilor Natalia Țiriulnicova, doctor în economie, conferenţiar universitar, ASEM, și Marcelei Dima, doctor în economie, conferenţiar universitar, ASEM, directorul companiei de audit „Audit – Sedan” SRL, publicat în compartimentul SNC noi. În rubrica Analize și statistici este prezentată informația cu privire la activitatea contribuabililor mari.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1910 vizualizări

Data publicării:

12 Mai /2014 18:08

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

Monitorul fiscal FISC.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon