19
10 2021
161

Abolirea „secretului offshore”, susținută conceptual de Guvern

În Registrul de stat al persoanelor juridice și în Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali ar putea fi incluse datele despre beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice, sucursalelor acestora și ale persoanelor fizice întreprinzători individuali, împreună cu fondatorii (asociații) și administratorii acestora.
 
În Monitorul Oficial din 15 octombrie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 251 din 13 octombrie 2021 cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, prin care Executivul a susținut conceptual inițiativa legislativă.

 

Proiectul are ca scop abolirea „secretului offshore”, pentru a asigura o transparență maximă a societăților comerciale de pe teritoriul Republicii Moldova, prin crearea unor precondiții ca lista beneficiarilor efectivi ai tuturor companiilor cu fondatori în jurisdicții netransparente să fie publică.

Astfel, în Registrul de Stat ar putea fi incluse informații privind numele, prenumele și IDNP-ul, precum și adresa domiciliului, numărul de telefon și alte date relevante ale beneficiarilor efectivi ce dețin/controlează în ultimă instanță o persoană fizică/juridică sau beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate/se realizează o tranzacție sau deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau de control asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice sau asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară.

 

Responsabilă de implementarea prevederilor proiectului va fi Agenția Servicii Publice.

 

În avizul Guvernului sunt incluse mai multe propuneri pentru îmbunătățirea proiectului, inclusiv introducerea unor norme de sancționare în cazul nerespectării prevederilor legislației cu privire la beneficiarul efectiv, ceea ce ar garanta colectarea unei informații corecte și actuale, precum și precizarea unor sintagme ce lasă loc de interpretări.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.