25
11 2021
1710

Accesul la Cabinetul personal al contribuabilului

Ținând cont de faptul că în următoarele două zile contribuabilii urmează să prezinte rapoartele lunare, entitățile obligate să prezinte dările de seamă cu utilizarea sistemelor electronice pot întâmpina dificultăți la conectarea la sistemul „Cabinetul personal al contribuabilului” (CPC).
Amintim că, din 18 noiembrie 2021, SFS a asigurat migrarea și integrarea serviciilor fiscale electronice la direct cu sistemul (CPC), excluzând portalul intermediar  www.servicii.fisc.md
Astfel, o parte din serviciile fiscale electronice sunt accesibile doar din cadrul SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”, și anume:

Pentru persoane fizice:
  • Contul curent al contribuabilului;
  • Diseminare mesaje;
  • Registrul electronic al angajaților.
Pentru persoane juridice:
  • Contul curent al contribuabilului;
  • Diseminare mesaje;
  • Registrul electronic al angajaților;
  • Colectarea informațiilor din surse indirecte;
  • Monitorizarea electronică a vânzărilor.
 
Din momentul lansării lucrărilor tehnice efectuate, pe portalul www.servcii.fisc.md nu vor mai fi accesibile serviciile enunțate supra. La accesarea serviciului, utilizatorul va fi informat și redirecționat către pagina de autentificare în CPC, de pe portalul  www.sfs.md.
Serviciul cel mai frecvent utilizat  de către contribuabili, care se regăsește în lista primară a serviciilor migrate, este „Contul curent al contribuabilului”, în cadrul căruia se regăsește și modulul „Contul unic”.
Astfel,  „Contul curent al contribuabilului” este accesibil spre utilizare de către contribuabili doar de pe portalul www.sfs.md, ca urmare a autentificării în CPC prin MPass.
 
În următoarea etapă  va fi suspendat accesul de pe portalul www.servicii.fisc.md pentru un alt pachet de servicii fiscale electronice, în care se planifică a fi și sistemul „e-Factura”.
 
Reiterăm că ajustarea modului de accesare a serviciilor fiscale electronice derivă din necesitatea suspendării opțiunii de autentificare în cadrul serviciilor cu credențiale (login și parolă) și de centralizare a tuturor informațiilor fiscale, opțiunilor, serviciilor etc. pe pagina oficială a SFS – www.sfs.md.
 
Recomandăm să examinați și articolele:

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.