20
06 2018
1263

Accesul la traficul international cu plăcuţe de înmatriculare neutre

Persoanele fizice – cetățeni care dețin buletin de identitate al RM și domiciliază în localităţile din stânga Nistrului și municipiul Bender, cele cu pașaport străin statelor membre ONU care s-au născut și domiciliază permanent sau au domiciliat în UAT din Transnistria până la 24 aprilie 2018, pot înmatricula mijloacele de transport aflate în proprietatea sa la Agenția Servicii Publice pentru obținerea plăcuțelor cu număr de înmatriculare neutru, fără achitarea drepturilor de import și a plăților suplimentare obligatorii stabilite conform Legii Fondului de susținere a populației, fără prezentarea obligatorie a actelor vamale. Aceleaşi facilităţi vor fi oferite persoanelor juridice înregistrate la organul înregistrării de stat al Republicii Moldova până la data de 24 aprilie 2018 şi care cumulativ: au sediul juridic în UAT din stînga Nistrului și municipiul Bender, desfășoară activitate comercială externă şi nu prestează servicii de transport rutier de persoane. Ministerul Economiei şi Infrastructurii propune pentru consultări publice proiectul de lege ce are drept scop acordarea dreptului de circulație internațională a mijloacelor de transport care sunt cu plăcuțe cu număr de înmatriculare din Transnistria, luând în calcul că acestea nu pot fi admise în trafic internațional cu numere de înmatriculare a unui teritoriu necontrolat constituţional, dar şi realizarea interesului național prin îmbunătățirea relațiilor dintre cele două maluri ale Nistrului. Proiectul de lege vizează mijloacele de transport clasificate la pozițiile tarifare 8703, 8716 şi 8711 şi prevede că înmatricularea lor se va efectua doar în subdiviziunile Agenției Servicii Publice cu sediile din Tiraspol și Rîbnița, în baza documentelor confirmative ce atestă domiciliul persoanei și a dreptului de proprietate, însoţite de o declaraţie scrisă pe propria răspundere a solicitantului cu privire la veridicitatea informațiilor ce se conţin în acestea. Totodată, pentru mijloacele de transport declarate prin acțiune și plasate în regim vamal de admitere temporară, cu plăcuțe cu număr de înmatriculare din Transnistria obținute până la 24 aprilie 2018, regimul vamal de admitere temporară se încheie după înmatricularea mijlocului de transport la ASP din Tiraspol și Rîbnița și obținerea plăcuțelor cu număr de înmatriculare neutru. Autorii proiectului au mai prevăzut posibilitatea transmiterii în folosinţă sau a înstrăinării mijloacelor de transport vizate. Astfel, acţiunile sunt posibile doar între persoanele cu acelaşi statut (enumerate anterior). Proiectul conţine indicaţia directă că, în cazul în care mijloacele de transport sunt înstrăinate persoanelor cu domiciliu în Republica Moldova sau persoanelor juridice care desfășoară activitate de întreprinzător cu sediul juridic în Republica Moldova, înregistrarea noului proprietar se efectuează cu condiția că mijlocul de transport nu este prohibit de a fi introdus pe teritoriul ţării și achitării drepturilor de import. Prevederea este inclusă pentru reducerea abuzurilor din partea populației și agenților economici și eschivării de la plata drepturilor de import aferente mijloacelor de transport introduse pe teritoriul vamal al RM. În acelaşi timp, proiectul de lege prevede interzicerea circulației mijloacelor de transport cu placate de înmatriculare neutere pe drumurile naționale de către persoanele care au domiciliul într-o localitate alta decât în UAT din stânga Nistrului și municipiul Bender. Documentul poate fi consultat până la 25 iunie 2018.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.