Știri

Accesul străinilor pe piața muncii: căutarea formulei reușite

Vineri, 27 noiembrie curent, Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul de lege ce prevede modificarea cadrului normativ aferent accesului străinilor pe piața muncii. Documentul conține unele modificări și completări la Legea 200/2010 privind regimul străinilor  și Codul contravențional și are ca scop optimizarea proceselor de angajare a străinilor la muncă pe piața autohtonă și asigurarea necesităților de muncitori calificați pentru mai multe ramuri ale economiei naționale.
 
În momentul de față acordarea dreptului de ședere în scop de muncă este condiționată de cerința de achitare de către angajator a unui salariu mediu prognozat pe economie, însă, potrivit datelor oficiale, se atestă creșterea locurilor de muncă vacante cu salarii mari, care, în pofida majorării salariilor pe economie, sunt totuși mai mici decât salariul mediu prognozat pe economia națională. Astfel, proiectul prevede că angajatorul nu va mai fi obligat să achite străinilor un salariu mediu prognozat pe economie, așa cum prevede în prezent legislația.
 
La prezentarea proiectului în Parlament, deputații au avut mai multe neclarități ce se referă la nivelul de remunerare al angajaților străini, pentru a nu favoriza discriminarea forței de muncă străine în raport cu cea autohtonă sau invers. Astfel, ieri, 30 noiembrie, pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru a avut loc o ședință în care reprezentanții mediului de afaceri și ai autorităților au căutat o formulă mai clară a aceastei prevederi.
 
După cum a menționat directorul Biroului Migrație și Azil, Olga Poalelungi, proiectul nu urmărește aducerea pe piața muncii autohtone a forței ieftine de muncă și crearea condițiilor neconcurențiale, dar echivalarea nivelului de salarizare al salariaților străini cu al celor autohtoni. Totodată, la elaborarea proiectului s-a ținut cont de practicile internaționale care prevăd că lucrătorii străini nu pot fi remunerați mai slab decât cei ai țării de origine.
 
Participanții la ședință au discutat despre oportunitatea includerii propunerii ca, pentru acordarea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă, beneficiarul solicitant să depună la ghișeul unic copia contractului individual de muncă, cu indicarea salariului, care, potrivit legislației, nu trebuie să fie mai mic decât salariul pentru ocupația respectivă, achitat angajatului autohton. Contractul individual de muncă își va produce efectele de la data emiterii deciziei privind acordarea dreptului de ședere în scop de muncă.
 
De asemenea, proiectul mai prevede abrogarea prevederii care reglementează modalitatea de documentare a străinilor în scop de muncă în baza Listei ocupațiilor prioritare aprobată de Guvern, precum și excluderea obligativității autentificării notariale a spațiului locativ în procesul de documentare a lucrătorilor străini.
 
Totodată, este propus ca dreptul de ședere provizorie pentru activitățile umanitare și de voluntariat să fie extins pentru o perioadă cumulativă de până la 3 ani, dacă străinul va întruni condițiile prevăzute în Legea nr.200/2010, pentru aceasta angajatorul va prezenta un raport anual de activitate a organizației.
 
Totodată, Codul contravențional poate fi completat cu norma potrivit căreia prezentarea intenționată de către persoana juridică a datelor incorecte sau neautentice autorității competente pentru străini, pentru acordarea sau prelungirea dreptului de ședere în scop de muncă apatrizilor sau cetățenilor străini aflați provizoriu în Republica Moldova se va sancționa cu amendă de la 120 la 150 unități convenționale.
 
Potrivit datelor, în ultimii ani se înregistrează un deficit de forță de muncă mai pronunțat în unele sectoare, în special în industria prelucrătoare și extractivă, transport și depozitare, agricultură, învățământ etc.
 
Proiectul urmează a fi aprobat în lectură finală în ședințele următoare.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

463 vizualizări

Data publicării:

01 Decembrie /2020 08:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon