31
12 2019
1073

Acciza. Autoturisme, duty free, antrepozite și produse din tutun

Autoturismele de lux sunt calificate cele a căror valoare în vamă constituie 600 mii lei și mai mult, anterior valoarea acestora fiind stabilită la nivel de 1,5 mil. lei. Modificarea este prevăzută în Legea nr. 171 din 19 decembrie 2019 cu privire la modificarea unor acte legislative, ce se referă la politica fiscală și vamală pentru anul 2020. Respectiv, se modifică și cota accizei suplimentare pentru autorismele de lux, care se va aplica proactiv în funcție de valoarea autovehiculului. Astfel, pentru cele cu valoarea între 600-700 mii lei, cota va constitui 2% aplicată la valoarea în vamă. Totodată, pentru autoturismele cu valoarea între 700-800 mii aceasta va constitui 3%; pentru cele cu valoarea între 800-900 mii se va aplica cota de 4%; pentru cele cu valoarea între 900-100 mii – 5%; pentru autovehiculele cu valoarea între 100-120 mii – 6% etc., astfel ca autoturismele cu costul de peste 1,8 mil. lei să fie supuse unei accize suplimentare de 10%. În redacția Codului fiscal 2019, cota accizei, în funcție de termenul de exploatare și capacitatea cilindrică și a cotei accizei se calcula în mărime de 2% din valoarea în vamă. Aceeași Lege prevede că, antrepozitarul autorizat care produce / prelucrează mărfuri supuse accizelor pe teritoriul Republicii Moldova, persoanele juridice şi fizice care importă mărfuri supuse accizelor și le expediază din antrepozitul fiscal calculează accizele pornind de la volumul mărfurilor în expresie naturală sau de la valoarea acestora, în funcție de cotă, în sumă absolută sau ad valorem în procente. Legea mai prevede că accizele nu se achită la plasarea, livrarea de pe teritoriul vamal în magazinele duty-free și comercializarea de către acestea a mărfurilor supuse accizelor, precum și la introducerea mărfurilor supuse accizelor pe teritoriul vamal și plasarea acestora sub regimurile vamale de tranzit, transformare sub control vamal, antrepozit vamal, sub destinațiile vamale de distrugere, abandon în folosul statului. Mărfurile supuse accizelor plasate în destinația magazinul duty-free amplasat în zona intrării pe teritoriul Republicii Moldova, magazinul duty-free pentru deservirea corpului diplomatic, după comercializare, la încheierea destinației vamale, sunt plasate sub regimul vamal de import cu perceperea drepturilor de import. Totodată, suma accizelor achitată la introducerea pe teritoriul vamal al RM a mărfurilor străine supuse accizelor în regim vamal de import se restituie la scoaterea acestora de pe teritoriul vamal, la plasarea lor sub destinație vamală magazin duty-free amplasat în zona plecării de pe teritoriul RM, la plasarea lor sub destinație vamală zonă liberă în modul stabilit de Guvern. De asemenea, se extinde lista livrărilor de mărfuri ce nu sunt supuse accizelor cu cele efectuate în interiorul Portului Internaţional Liber „Giurgiuleşti” și Aeroportului Internaţional Liber „Mărculești”, precum și livrările de mărfuri efectuate între rezidenţii Portului Internaţional Liber „Giurgiuleşti”, rezidenţii ZEL și rezidenții Aeroportului Internaţional Liber „Mărculești” unul altuia. În același timp, cota accizei se micşorează cu 25% pentru autoturismele de la pozițiile tarifare 870340, 870350000, scutirea în mărime de 25% din cota accizei însă nu se aplică vehiculelor de tip micro hybrid și mild hybrid. În cazul produselor de la poziţia tarifară 240311000, cota accizei se stabileşte în mărimea procentului de tutun din compoziţia produsului stabilită de producător, dar nu mai puţin de 20% din cota accizei stabilită pentru anul de gestiune la poziţia tarifară 2403.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.