20
12 2017
1214

Achiziţii publice: Toţi văd totul

Actualul sistem de achiziţii publice electronice SIA „RSAP”, utilizat în Moldova, este tehnologic depășit și nu conține funcționalități care să asigure desfășurarea în formă electronică a întregului proces de achiziții și în același timp diferă conceptual de noul sistem „MTender”. Sistemul actual este integrat doar cu două servicii de guvernare electronică (MPass și MCloud). Această arhitectură a SIA „RSAP” nu a fost dezvoltată conform standardelor de date existente la nivel național sau internațional. În consecință, nu acceptă integrarea Standardului privind datele deschise. Prin urmare, se constată necesitatea de a dezvolta un nou sistem dacă se dorește includerea Standardului privind datele deschise (OCDS) sau a oricărui alt standard, consideră Ministerul Finanţelor care propune spre consultări publice Conceptul tehnic al Sistemului Informaţional Automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice” (MTender). Implementarea unui sistem electronic eficient și transparent de realizare, evidență și control al achizițiilor publice este o tendinţa actuală în toată lumea şi prevede dezvoltarea platformelor electronice pentru asigurarea publicităţii oportunităţilor de achiziţii, însoţite de documente de licitaţie, precum şi pentru atribuirea contractelor, dotate cu un mecanism de căutare eficient, se spune în nota informativă a proiectului Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului Informaţional Automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice” (MTender)”. În argumentarea necesităţii acestui proiect autorii susţin că achizițiile publice electronice micșorează cheltuielile guvernamentale între 5% și 30%; sporesc acoperirea oportunităților de achiziții publice, ceea ce duce la creșterea numărului de oferte; economiile pentru tipărirea actelor sunt cuprinse între 150 și 1200 lei per procedură de achiziție, iar timpul procesului de achiziții se micşorează cu 20- 40%. Încă un obiectiv major este transparentizarea achizițiilor publice, în special a investițiior publice în infrastructură, sistemele de achizițiile electronice reduc riscul perceput pentru utilizarea lor, iar automatizarea achizițiilor are o importanță economică mare pentru furnizori, fiind mai rapide. Sistemului „MTender” este bazat pe o arhitectură cu multiple platforme, care va cuprinde o Unitate Centrală de Date dezvoltată după principiul „Sursă deschisă” ce aparține și este operată de către Guvern, interconectată cu Platformele Electronice de Achiziții, dezvoltate de agenți economici privați, și Portalul web. Sistemul va fi interconectat cu sistemul trezorerial și serviciile electronice precum MConnect, MLog, eFactura, MPass, MPay, MSign, MNotify și va permite în regim online gestionarea procesului de achiziții publice, emiterea și circularea facturilor aferente contractelor de achiziții și efectuarea nemijlocită a plăților. Astfel, vor fi garantate economisirea resurselor financiare, concurență sporită, comunicarea online, vizualizată pe portalul unic şi pe toate platformele în regim de timp real, cu transparență sporită şi desfășurarea întregii proceduri de achiziţii publice în format electronic. Proiectul poate fi dezbătut până pe data de 5 ianuarie 2018. Anterior Ministerul Finanţelor a depus eforturi pentru elaborarea şi adoptarea actelor de reglementare a domeniului. La începutul anului 2017 ministrul Finanţelor, Octavian Armaşu, declara necesitatea resetării sistemului de achiziţii publice. Ce trebuie să aducă MTender? În primul rând, să excludem definitiv utilizarea hârtiei din acest proces, în mod special la depunerea ofertei. Am discutat cu colegi din alte ţări referitor la e-Achiziţii, care au spus că prin depunerea ofertei în mod electronic s-a reuşit economisirea a 10-15% din bugetul anual. Instrumentul va da posibilitatea fiecărui cetăţean să acceseze sistemul şi să vizualizeze orice achiziţie efectuată de o anumită instituţie, în funcţie de criterii precum perioada, tipurile de mărfuri, câştigători ai licitaţiilor, a spus în cadrul unui eveniment viceministrul Finanţelor, Iurii Cicibaba. Amintim, că pentru crearea şi implementarea unui sistem de achiziţii publice eficient, ţara noastră a fost susţinută de partenerii externi.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.