13
11 2019
861

Achizițiile în TIC, doar cu avizul Agenției de Guvernare Electronică

Ministerul Finanțelor va aproba spre finanțare doar propunerile de buget pentru domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor care au fost consultate și avizate pozitiv de Agenția de Guvernare Electronică (AGE). Guvernul a aprobat în ședința de ieri proiectul de hotărâre cu privire la unele măsuri de organizare a procesului de achiziții în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, care prevede o procedură unificată şi transparentă pentru organizarea achiziţiilor în domeniul TIC, în vederea asigurării oportunităţii investiţiilor în domeniu, racordării acestora la planurile strategice de dezvoltare ale Guvernului, monitorizării respectării principiilor completivităţii şi consistenţei achiziţiilor, compatibilităţii şi neutralităţii tehnologice, eficientizării şi transparentizării achiziţiilor. Potrivit secretarului general al Guvernului, Adrian Spînu, metodologia se va aplica tuturor achizițiilor desfășurate de autoritățile și instituțiile publice subordonate Guvernului, indiferent de tipul achiziției, metoda și sursa de finanțare, iar Agenția de Guvernare Electronică va fi investită cu funcția de avizare obligatorie a propunerilor de bugetare a cheltuielilor pentru tehnologii informaționale, precum și a planurilor de achiziții în acest domeniu. Conform proiectului, achizițiile vor fi divizate în 4 categorii de risc: • Categoria I (Achiziția are un buget mai mare de 10 mil. lei, realizarea achiziției reiese direct din implementarea strategice ale statului (de ex.: Programul de activitate al Guvernului, Planul de acțiuni al Guvernului, Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE); • Categoria II (Achiziția are un buget în sumă de la 3 la 10 mil. lei, realizarea achiziției reiese din implementarea documentelor de politici sectoriale și achiziția are un impact sectorial mediu și asupra unui număr mediu de beneficiari) • Categoria III (Achiziția are un buget în sumă de la 500 mii lei la 3 mil. lei, realizarea achiziției reiese din implementarea documentelor de politici departamentale, achiziția are un impact sectorial îngust și asupra unui număr nesemnificativ de beneficiari; • Categoria IV (Achiziția are un buget de până la 500 mii lei). În cadrul achizițiilor TIC în derulare, AGE poate, pentru achizițiile din categoria de risc I, II, III, să participe în grupurile de lucru pentru evaluarea documentației de achiziție în baza unei Liste de verificare aprobate prin ordinul comun al AGE, Ministerului Finanțelor și Agenției Achiziții Publice. Totodată, pentru achizițiile din categoria de risc IV, va putea să efectueze post-evaluarea documentației de achiziție. În același timp, Agenția va putea să evalueze justificarea și argumentarea oportunității achiziției indiferent de categoria de risc a acesteia, precum și să efectueze validarea, aprobarea finală a documentației de evaluare și a celei de achiziție. Totodată, pentru achizițiile TIC viitoare autoritățile, înainte de lansarea procesului de achiziție, vor coordona cu AGE oportunitatea achiziției, care va decide și va înainta recomandări în privința justificării și argumentării oportunității achiziției, indiferent de categoria de risc a acesteia. În cazul constatării abaterilor de la procedura de efectuare a achiziției, ignorării recomandărilor AGE, înaintate la orice etapă de desfășurare a achizițiilor, executare a contractelor, elaborare a soluțiilor și resurselor informaționale, AGE va sesiza prin raport Cancelaria de Stat și autoritățile responsabile cu referire la problemele, devierile și disfuncționalitățile constatate și cu formularea propunerilor corespunzătoare. Potrivit notei informative, implementarea proiectului nu presupune alocarea resurselor financiare suplimentare de la bugetul de stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.