01
11 2019
545

Achizițiile publice în sectorul utilităților: alinierea la acquis-ul european

Achizițiile publice în sectorul energetic, al apei, transporturilor și a serviciilor poștale vor fi reglementate de o lege specială. Proiectul de lege privind achizițiile în sectorul energetic, al apei, al transporturilor și al serviciilor poștale a fost discutat joi, 31 octombrie, în cadrul consultărilor publice organizate de Ministerul Finanțelor. După cum a menționat ministrul Finanțelor, Natalia Garilița, aceste reglementări sunt similare legislației de bază din domeniul achizițiilor, esențială este transpunerea Directivei Europene 2014/25 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectorul de utilități și alinerea la acquis-ul comunitar. Este una din legile importante care vine să reglementeze procesele semnificative din domeniul utilităților. De ce reglementăm achizițiile în utilități în mod similar cu cele efectuate de autoritățile publice? Pentru că, de fapt, aceste sectoare sunt monopoluri naturale și nu se supun prevederilor ce țin de concurență, este vorba de anumite prevederi ce au ca scop minimizarea riscurilor în achizițiile în utilități, a explicat ministrul. Prevederile legii se vor aplica doar în cazul achizițiilor publice a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât pragul de 800 mii lei pentru contractele de produse și servicii, de 2 mil. lei pentru contractele de lucrări și de 1 mil. lei pentru contractele de achiziții ce au ca obiect servicii sociale. Totodată, documentul prevede un șir de excepții de aplicare a normelor prevăzute. Astfel, acestea nu vor putea fi aplicate în cazul contractelor sectoriale atribuite în scopul revânzării sau închirierii către terţi; contractor atribuite sau organizate conform unor norme internaționale; în achizițiile care au ca obiect procurarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, a terenurilor, a construcţiilor existente, a altor bunuri imobile sau a drepturilor asupra acestor bunuri etc. Referitor la pragurile stabilite, participanții la discuții au menționat despre necesitatea revizuirii acestora, pentru ca ulterior să nu fie anumite interpretări. De exemplu, reprezentanți ai Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) au întrebat dacă la elaborarea documentului s-a ținut cont de realitățile la nivel local și de faptul că în sate sunt probleme ce țin de aprovizionarea cu apă și gestionarea serviciului, lipsa specialiștilor din achiziții, fiind necesare mai întâi niște investiții în domeniul dat. În acest sens, directorul adjunct al Agenției Achiziții Publice, Ghenadie Glib, a menționat că de fapt, aceste entități, subordonate APL, au achiziții cu mult sub pragul stabilit și nu vor cădea sub incidența legii, dar vor aplica fie Regulamentul intern sau o altă tehnică de contractare mult mai simplă. Peste 80% din achiziții ar putea fi excepție, pentru că vor fi sub pragurile stabilite, care sunt destul de înalte, a menționat oficialul. În discuții s-a remarcat faptul că în proiect lipsesc unele prevederi clare privind sistemul electronic al achizițiilor și nu este specificat dacă procedurile vor fi publicate în Registrul de achiziții publice. În acest sens, ministrul Finanțelor, a menționat că Guvernul este determinat să promoveze procedurile de achiziții electronice, iar la moment se face o analiză a sistemului actual, cu suportul Uniunii Europene, ce are ca scop dezvoltarea sistemului de achiziții electronice. Achizițiile trebuie să fie transparente, un sistem electronic oferă această posibilitate, doar că este nevoie să vedem cum îl vom dezvolta astfel ca să fie ușor de utilizat pentru toți actorii și să ofere toate funcționalitățile de care este nevoie, a reiterat ministrul. La rându său, directoru-adjunct al AAP, a menționat că de fapt sunt anumite norme ce țin de asigurarea unui nivel de transparență, precum și că, țara noastră este membru al Acordului privind achizițiile publice guvernamentale ale Organizației Mondiale a Comerțului, care implicit ne obligă să asigurăm un singur punct de acces în tot ceea ce înseamnă achizițiile publice. Totodată, reprezentanții societății civile au remarcat faptul că în acest proiect nu este prevăzută participarea societății civile în cadrul grupurilor de lucruri din domeniul achizițiilor, așa cum este reglementat în Legea privind achizițiile publice. În același timp, s-au solicitat discuții suplimentare ce țin de procedura de soluționare a contestațiilor, deoarece în Legea privind achizițiile publice există prevederi ce vizează anularea unei proceduri de achiziție, pe când în acest proiect, nu sunt prevăzute astfel de reglementări. În acest sens, autorii proiectului au asigurat că în proiect va fi inclus un capitol ce va prevedea atât atribuțiile Agenției Naționale de Soluționare a Contestațiilor, cât și temeiurile de anulare a unei proceduri. Reprezentanţii Î.C.S. „Red Union Fenosa" S.A au sugerat includerea în proiect a unei prevederi ce ar reglementa trecerea la etapa de ofertă atunci când unitatea contractantă utilizează un sistem de calificare continuă, precum și o descriere mai detaliată a utilizării sistemului de gestiune informatică. Părțile interesate urmează să transmită recomandările de îmbunătățire a proiectului, autoritățile intenționând ca până la 15 noiembrie să aprobe acest proiect la Guvern.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.