23
01 2017
914

Acordul de parteneriat dintre Guvern şi Academia de Ştiinţe pentru anul 2016 a fost publicat

Acordul de parteneriat dintre Guvernul Republicii Moldova şi Academia de Ştiinţe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1452 din 30 decembrie 2016, a fost publicat în Monitorul Oficial din 20 ianuarie 2016. Documentul conţine obiectivele dezvoltării sferei ştiinţei şi invorării, direcţiile strategice ale activităţii ştiinţifice stabilite pentru anul 2016, precum şi Protocolul anual cu privire la precizarea cuantumului mijloaceor financiare alocate din bugetul de stat pentru finanţarea sferei ştiinţei şi inovării în anul 2016. Astfel, conform Protocolului, pentru finanţarea sferei ştiinţei şi inovaţiei în anul 2016 au fost alocaţi 466,9 mil. lei, iar ponderea alocaţiilor totale pentru domeniile menţionate constituie circa 0,35 la sută, dintre care cheltuielile de bază – 0,28%. În anul 2016 organizaţiile din cadrul Academiei de Ştiinţe au fost finanţate în sumă de 299,8 mil.lei. Finanţarea din surse generale a constituit 228,1 mil. lei, iar veniturile colectate din surse interne – 25,3 mil. lei. Proiecte finanţate din surse externe au constituit 46,4 mil. lei, învăţămîntul liceal a fost finanţat în sumă de 6,4 mil. lei, iar învăţămîntul superior a necesitat 12,9 mil. lei. În total, pentru finanţarea sferei ştiinţei şi inovării în organizaţiile din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi educaţie au fost prevăzute 319,9 mil. Potrivit Acordului, în conformitate cu direcţiile strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării pentru anii 2013-2020, Părţile vor analiza eficienţa cercetării-dezvoltării şi valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice, procesul de optimizare a infrastructurii organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi vor canaliza resursele umane, materiale şi financiare spre realizarea priorităţilor de cercetare-dezvoltare, care reflectă necesităţile stringente ale ţării şi posibilităţile potenţialului ştiinţific naţional. În scopul dezvoltării în continuare a infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării, Academia de Ştiinţe a Moldovei, în limitele finanţării stabilite pentru sectorul „Ştiinţă şi inovare”, va crea platforme tehnologice, cu participarea întreprinderilor mici şi mijlocii, administraţiei publice locale, va extinde infrastructura parcurilor şi incubatoarelor ştiinţifico-tehnologice. Totodată, în scopul realizării priorităţilor de cercetare-dezvoltare din cadrul direcţiilor strategice din sfera ştiinţei şi inovării, Academia, împreună cu Guvernul vor contribui la promovarea şi concentrarea potenţialului intelectual spre soluţionarea obiectivelor din cadrul direcţiilor strategice, la optimizarea şi consolidarea infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării, precum şi la pregătirea şi formarea continuă a cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare. De asemenea, Părţile vor contribui la perfecţionarea sistemului de finanţare şi cofinanţare a activităţii din sfera ştiinţei şi inovării în bază de concurs, la dezvoltarea activităţii antreprenoriale şi stimularea creării întreprinderilor mici şi mijlocii în sfera ştiinţei şi inovării, inclusiv în cadrul parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarelor de inovare şi la atragerea investiţiilor directe în sfera ştiinţei şi inovării. Acordul a fost semnat în conformitate cu prevederile Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr.259-XV din 15 iulie 2004.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.