31
05 2018
1669

Actele de identitate, altfel

Termenul de valabilitate al pașaportului cetățeanului Republicii Moldova va fi extins de la 7 la 10 ani pentru persoanele cu vârsta peste 16 ani, deoarece acestea sunt mai puțin expuse modificărilor fiziologice de maturitate. Parlamentul a votat în lectură finală proiectul de lege ce prevede modificarea și completarea Legii privind actele de indentitate din sistemul național de pașapoarte. De asemenea, este exclusă din buletinul de identitate, din pașaportul cetățeanului, din cel diplomatic și din cel de serviciu mențiunea privind grupa sangvină. Potrivit autorilor, această modificare se impune în contextul ajustării cadrului normativ-legal la prevederile și standardele internaționale. Informația despre grupa sangvină de pe actul de identitate nu întotdeauna este un element definitoriu de stabilire a corelației dintre deținătroul actului de identitate și grupa sangvină, se spune în nota proiectului Autorii consideră că excluderea acestui element va facilita obținerea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova de către solicitanții care nu dețin la momentul adresării documentul ce atestă grupa sangvină și îi va scuti de pierderi de timp și de cheltuieli financiare suplimentare. Termenul naționalitate de asemenea va fi exclus pe motiv că are un caracter confuz, deoarece, în Legea privind actele de stare civilă, acest termen se utilizează în sens de apartenență etnică, iar în Legea privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte – în sensul de cetățenie. Proiectul mai prevede eliberarea buletinului de identitate provizoriu a persoanei care a emigrat autorizat și se află temporar pe teritoriul Republicii Moldova, la solicitarea acesteia. Astfel, se extinde spectrul de servicii prestate în vederea asigurării echității sociale și a accesibilității cetățenilor care locuiesc în străinătate, dar temporar se află în țară, la asistența juridică. Totodată, modificarea va asigura evidența acestei categorii de persoane conform locului de aflare de facto și ar constitui un avantaj la exprimarea dreptului constituțional de vot al alegătorilor care au emigrat autorizat în străinătate și se află temporar pe teritoriul țării. Documentul mai reglementează modul de depunere a cererii pentru eliberarea actelor de identitate în funcție de categoria solicitanților - minori, inclusiv acei asupra cărora este instituită tutela sau curatela, persoanele supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei, copiii separați de părinți și aflați în grija serviciilor sociale, persoanele imobilizate, grav bolnave, cele aflate la tratament prin constrângere, persoanele aflate în arest preventiv sau în detenție etc. În nota proiectului se menționează că implementarea acestui proiect nu necesită cheltuieli financiare din bugetul de stat și va fi realizată din resursele financiare disponibile ale Agenției Servicii Publice. Foto: Veaceslav Nichifor

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.