13
09 2021
183

Activele neutilizate ale întreprinderilor de stat. Noi condiții pentru contractul de locațiune

Termenul contractului de locațiune a activelor neutilizate ale întreprinderilor de stat sau municipale și ale societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public neincluse în listele bunurilor nepasibile de privatizare, cu excepția activelor din cadrul parcurilor industriale, este extins de la un an la trei ani.
 
În Monitorul Oficial din 10 septembrie curent a fost publicată Legea nr. 99 din 24 august 2021 pentru modificarea Legii nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, fiind concretizate categoriile de bunuri care nu pot fi obiect al privatizării.

 

Astfel, încăperile nelocuibile din clădirile în care sunt amplasate autoritățile publice, întreprinderile, organizațiile și instituțiile de stat, cu excepția încăperilor aflate în subsolul/parterul clădirilor respective, în cazul în care în documentația aferentă este prevăzută amplasarea obiectivelor de menire socială, precum și cu excepția încăperilor din subsolul sau de la etajele tehnice, în cazul când acestea nu sunt destinate amplasării elementelor structurale ale obiectivelor de infrastructură tehnico-edilitară, nu vor putea fi privatizate.

 

În lista bunurilor ce nu pot fi privatizate mai sunt incluse:

  • bunurile imobile ce constituie patrimoniu cultural național, cu excepția celor premise pentru vânzare/cumpărare conform legislației;
  • bunurile imobile în a căror privință sunt adoptate decizii de demolare în conformitate cu planul general de dezvoltare a localității;
  • încăperile amplasate în zona de protecție a obiectivelor de infrastructură tehnico-edilitară, în pasajele subterane pentru pietoni și alte locuri de uz comun;
  • încăperile în care sunt amplasate elementele structurale ale obiectivelor de infrastructură tehnico-edilitară;
  • încăperile al căror cost a fost inclus în costul unor alte bunuri ce urmează a fi privatizate.

 

Legea a intrat în vigoare vineri, 10 septembrie 2021. În același timp, cererile depuse de locatari până la data intrării în vigoare a legii, vor fi soluționate în conformitate cu legislația care era în vigoare la data depunerii cererilor respective (Legea nr.121/2007 și Regulamentul cu privire la privatizarea încăperilor nelocuibile date în locațiune).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.