15
09 2021
251

Activele sectorului bancar la finele semestrului I

Activele totale ale sectorului bancar a Moldovei la situația din 30 iunie 2021 au constituit 109,7 mld. lei, majorându-se pe parcursul semestrului I cu 5,7% sau 5,9 mld. lei. Conform datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM), în structura activelor cea mai mare pondere a revenit articolului din bilanț „Credite și avansuri la cost amortizat”, care a constituit 44,3% (48,6 mld. lei), fiind în creștere cu 1,0 p.p. Ponderea investițiilor băncilor în valorile mobiliare de stat și în certificatele BNM (CBN) a constituit 19,3% (21,2 mld. lei), fiind în creștere cu 1,6 p.p.
 
Totodată, în perioada analizată ponderea mijloacelor la BNM a constituit 18,5% (20,3 mld. lei), fiind în descreștere cu 3,2 p.p. Restul activelor, care constituie 17,9% (19,6 mld. lei), sunt menținute de către bănci în alte bănci, în numerar, imobilizări corporale, imobilizări necorporale etc., fiind în creștere cu 0,6 p.p. față de sfârșitul anului precedent.
 
Soldul brut (prudențial) al creditelor a constituit 45,5% din totalul activelor sau 49,9 mld. lei, majorându-se pe parcursul perioadei analizate cu 9,4% (4,3 mld. lei). Totodată, volumul creditelor noi acordate pe parcursul semestrului I al anului 2021 s-a majorat cu 39,8% față de aceeași perioadă a anului precedent. Cele mai mari creșteri ale portofoliului de credite au fost consemnate la creditele de consum – cu 19,5% (1,5 mld. lei) și la credite acordate pentru procurarea/construcția imobilului – cu 18,1% (1,4 mld. lei).
 
Pe parcursul perioadei de referință, ponderea creditelor neperformante (substandard, dubioase și compromise) în totalul creditelor s-a majorat nesemnificativ cu 0,1 p.p., constituind 7,5% la situația din 30 iunie, indicatorul menționat variind de la 2,5% până la 13,7%, în funcție de bancă. Totodată, creditele neperformante în valoare absolută au crescut cu 11,0% (370,1 mil. lei), constituind 3,7 mld. lei. De menționat că, în ianuarie-iunie curent, s-a diminuat și ponderea creditelor expirate în totalul creditelor (de la 4,5% până la 3,9%).
 
Totodată, în perioada analizată s-a înregistrat creșterea soldului depozitelor. Conform rapoartelor prudențiale, acesta s-a majorat cu 3,3 mld. lei sau cu 4,1%, constituind 82,9 mld. lei (depozitele persoanelor fizice au constituit 65,2% din totalul depozitelor, depozitele persoanelor juridice – 34,6% și depozitele băncilor – 0,2%).
 
Un impact asupra majorării soldului depozitelor l-a avut creșterea soldului depozitelor persoanelor fizice cu 3,3 mld. lei (6,5%), până la 54,1 mld. lei. Concomitent, soldul depozitelor persoanelor juridice a descrescut cu 3,2 mil. lei (0,01%), până la 28,7 mld. lei, iar a depozitelor băncilor – cu 13,8 mil. lei (9,3%), până la 134,1 mil. lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.