Știri

Activitatea de actuariat va fi reglementată

Comisia Națională a Pieței Financiare a elaborat proiectul  de hotărâre referitor la aprobarea Regulamentului privind activitatea de actuariat. Acesta vizează activitatea de actuariat pentru asigurători (reasigurători) în conformitate cu prevederile Legii nr.407/2006 cu privire la asigurări . 
 

Actuarul este persoana fizică sau angajatul unei persoane juridice care prestează servicii de actuariat, specializată în evaluarea riscurilor financiare prin metode statistice, matematice şi economice, fiind titulară a unui certificat de calificare eliberat de autoritatea de supraveghere.

 

Potrivit Regulamentului, asigurătorul (reasigurătorul) este obligat să apeleze la serviciile cel puțin a unui actuar în scopul realizării prevederilor art.41 din Legea nr.407/2006, unele dintre care sunt: calcularea primelor de asigurare, determinarea valorii rezervelor tehnice, calcularea marjei minime și disponibile de solvabilitate etc.

 

Prestarea serviciilor actuariale se efectuează potrivit deciziei organului executiv al asiguratorului (reasigurătorului) în următoarele modalități:

  1. în calitate de angajat al asigurătorului (reasigurătorului), în baza unui contract de muncă;
  2. în calitate de actuar, în baza unui contract de prestări servicii;
  3. prin atragerea serviciilor actuarului în baza unui contract cu o persoana juridică care prestează serviciile respective.

 

 

Nu poate fi angajată în calitate de actuar persoana fizică care nu dispune de un certificat de calificare valabil emis de autoritatea de supraveghere; se află sub incidența unui proces disciplinar deschis de asociația profesionistă în domeniul actuarial ca rezultat al încălcării standardelor profesionale în asigurările de viaţă şi/sau generale ale asociației profesioniste; este persoană afiliată a asigurătorului; este condamnată printr-o decizie judecătorească definitivă și irevocabilă pentru infracțiuni de corupție sau infracțiuni economice sau dacă în procesul prestării serviciilor de actuariat în ultimii 3 ani i-au fost aplicate două sau mai multe măsuri disciplinare sau sancțiuni de autoritatea de supraveghere sau alte autorități competente.

 

Potrivit documentului, actuarul este obligat să asigure determinarea și certificarea, în conformitate cu actele normative ale autorității de supraveghere, a suficienței rezervelor tehnice, inclusiv prin analiza comparativă a celor mai bune estimări cu experiența anterioară, corectitudinii calculării și valorii marjei minime și disponibile de solvabilitate, suficienței activelor admise să acopere rezervele tehnice.

 

De asemenea, el trebuie să păstreze confidențialitatea informației fără caracter public a asigurătorului (reasigurătorului), care este dobândită pe perioada realizării drepturilor şi obligaţiilor sale şi care poate fi divulgată numai cu acordul asigurătorului, la cererea autorităţii de supraveghere sau în alte cazuri stabilite de cadrul normativ.

 

Pentru încălcarea prevederilor actelor normative în vigoare, CNPF poate retrage certificatul de calificare al actuarului sau suspenda valabilitatea lui pe un termen de până la 6 luni.

 

La rândul său, asigurătorul (reasigurătorul) este obligat să prezinte actuarului sau să asigure accesul, la solicitare și/sau obligatoriu, la orice document şi informație solicitată de actuar necesare în elaborarea şi pregătirea calculelor actuariale obligatorii şi a concluziilor/opiniilor, exercitarea altor drepturi și obligații prevăzute de actele normative în domeniul asigurărilor.

 

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1179 vizualizări

Data publicării:

03 Iulie /2020 08:00

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

CNPF | Proiect | regulament | actuar | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon