29
06 2017
997

Activitatea din regiunea Transnistreană va fi considerată perioadă necontributivă

Se propune ca perioada asigurată de activitate realizată în entităţile din partea stângă a Nistrului după perioada de 1 ianuarie 1992 să fie inclusă în stagiul de cotizare ca perioadă necontributivă, adică asimilată stagiului de cotizare. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, într-un proiect propus spre consultare publică, argumentează că includerea perioadei menţionate în stagiul de cotizare ca perioadă necontributivă se bazează pe faptul că, începând cu 1 ianuarie 1992, persoanele care desfăşoară activitatea în localităţile din stânga Nistrului, nu achită contribuţii din venitul obţinut în bugetul asigurărilor sociale de stat al Republicii Moldova. În acelaşi timp, Ministerul relevă că legislaţia în vigoare nu reglementează norme cu privire la includerea perioadei de activitate realizată în instituţiile din Transnistria după 1 ianuarie 1992 în stagiul de cotizare ca perioadă necontributivă. În nota proiectului se menţioeanză că, deşi aceste persoane nu achită contribuţii din venitul obţinut în bugetul asigurărilor sociale de stat al Republicii Moldova, Casa Naţională de Asigurări Sociale ia în considerare perioada dată la calcularea stagiului de cotizare, chiar dacă pentru perioada respectivă nu au fost achitate contribuţii de asigurări sociale în buget. Proiectul prevede că la determinarea venitului mediu lunar asigurat începând cu 1 ianuarie 1992 se va lua în calcul salariul minim lunar pe ţară la data calculării pensiei. Autorii menţionează că implementarea prevederii propuse va necesita şi cheltuieli suplimentare din buget. Conform datelor CNAS, sursele necesare pentru acoperirea chletuielilor aferente perioadei necontributive ale asiguratului, asimilate stagiului de cotizare, pe perioada asigurată de activitate desfăşurată în partea stângă a Nistrului sunt estimate ca: pentru anul 2018 – 386,4 mii lei pentru anul 2019 – 830,2 mii lei pentru anul 2020 – 1 313,1 mii lei. Totodată, comunicăm că, potrivit Legii privind sistemul public de pensii, perioade necontributive ale asiguratului asimilate stagiului de cotizare sunt: • perioada de îndeplinire a serviciului militar în termen sau cu termen redus • perioada de îndeplinire a serviciului militar prin contract sau a altui serviciu asimilat acestuia, dacă nu este posibilă stabilirea pensiei în condiţiile Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993 • perioada de îngrijire a unui copil până la vârsta de 3 ani de către unul din părinţi sau de tutore în caz de deces al ambilor părinţi • perioada în care asiguratul a beneficiat de îndemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, de ajutor de şomaj, de alocaţie pentru integrare sau reintegrare profesională; • perioada de îngrijire a unui copil cu dizabilitate severă sub vârsta de 18 ani de către unul dintre părinți, tutore, curator, până la angajarea în funcția de asistent personal • perioada de rezidențiat în învățământul postuniversitar obligatoriu • perioadele de activitate necontributive în funcția de judecător și procuror de până la 31 decembrie 2005.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.