26
04 2022
218

Activitățile principale ale consumatorilor noncasnici: compensarea diferenței de preț pentru gazele naturale

Regulamentul privind modul de compensare a diferenței de preț pentru consumul gazelor naturale consumatorilor noncasnici de gaze naturale care desfășoară anumite activități principale, aprobat de către Ministerul Economiei prin Ordinul nr. 41 din 20 aprilie 2022, a intrat în vigoare, fiind publicat în MO din 22 aprilie.
 
Documentul stabilește mecanismul de compensare parțială a majorării prețurilor la gazele naturale consumatorilor noncasnici care desfășoară anumite activități principale1 prevăzute la pct.1.10 din Dispoziția nr.11/2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.
 
Compensarea diferenței de preț se efectuează pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2022 – 31 martie 2022.
 
Astfel, diferența de preț reprezintă diferența dintre prețul reglementat pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligației de serviciu public din luna de facturare și prețul respectiv din luna decembrie 2021.
 
Conform Regulamentului publicat, compensarea diferenței de preț la gazele naturale în contextul obligației de serviciu public pentru fiecare consumator noncasnic de gaze naturale constituie 100% din diferența în urma majorării prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligației de serviciu public, dar nu mai mult de 1,5 mil. lei per IDNO al consumatorului pe lună, indiferent, dacă consumatorul noncasnic are un singur contract de furnizare a gazelor naturale cu mai multe locuri de consum sau mai multe contracte de furnizare a gazelor naturale în diferite locații sau regiuni din țară.
 
 Calculul compensației se efectuează reieșind din volumul gazelor consumate la toate conturile personale ale consumatorului noncasnic, începând cu cel mai mare volum de consum și mai departe în descreștere.  Sumarea volumului consumat de gaz supus compensării se efectuează începând de la volumele consumate la presiune joasă, iar dacă costul volumului consumat nu ajunge până la suma de 1,5 mil. lei, se ia în calcul suma pentru volumul consumat la presiune medie, după care cea pentru volumul consumat la presiune înaltă.
 
Din suma compensată se va exclude compensarea pentru primii 500m3 consumați lunar pentru care a fost efectuată compensarea conform Dispoziției nr.3/2022 a CSE.
 
Totodată, Regulamentul prevede că furnizorii de gaze naturale vor indica în facturile fiscale eliberate pe numele consumatorilor noncasnici separat suma pentru gazele naturale furnizate, conform prețurilor reglementate/aprobate de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică și informația cu privire la mărimea și perioada de calcul ale compensației, ce prezintă temei pentru persoana juridică de a include suma dată în evidența contabilă.
 
Pentru a beneficia de compensare, consumatorii noncasnici de gaze naturale depun o cerere pe proprie răspundere prin intermediul Ghișeului unic de raportare electronică (raportare.gov.md).
 _________________________________
1 Activitățile de bază ale consumatorilor non-casnici care solicită compensare se desfășoară conform următoarelor coduri CAEM:
a) A0113: Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor;
b) A0146: Creșterea porcinelor;
c) A0147: Creșterea păsărilor;
d) C103: Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor;
e) C1051 : Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor;
f) C106: Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon;
g) C1071: Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie;
h) C1073: Fabricarea macaroanelor, tăileilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similare;
i) C109: Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor;
j) C1393: Fabricarea de covoare și mochete;
k) C141: Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepția articolelor din blană;
l) C143 Fabricarea articolelor de îmbrăcminte prin tricotare sau croșetare;
m) C 151: Tăbăcicirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament; prepararea și vopsirea blănurilor;
n) C152: Fabricarea încălțămintei;
o) C231: Fabricarea sticlei și a articolelor din sticlă;
p) C233: Fabricarea materialelor de construcții din argilă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.