28
04 2022
212

Actualizarea cadrului normativ de reglementare a comerțului exterior

Ținând cont de faptul că prevederile Hotărârii Guvernului nr.177/1997 privind perfecționarea mecanismului de reglementare a comerțului exterior, precum şi a altor domenii reglementate de Hotărârea respectivă au fost supuse unor transformări radicale, care se aliniază tendințelor actuale în materie de desfășurare a comerțului extern și acordurilor comerciale/politice semnate de Republica Moldova, iar instituțiile administrației publice centrale vizate în hotărâre în mare parte au fost lichidate sau au fost supuse reorganizării, Ministerul Finanțelor propune abrogarea acestui act normativ. Proiectul  hotărârii Executivului în acest sens este propus de autoritate pentru consultări publice.

 

În nota informativă a proiectului se menționează că domeniul dat a fost supus pe parcursul anilor mai multor reforme, în urma cărora  au fost aprobate o serie de acte normative, care stabilesc reglementări diferite aplicabile instituției comerțului exterior, cum ar fi: Codul vamal, Codul fiscal, Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară, Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor, Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, Legea nr. 172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor, Legea nr. 209/2016 privind deșeurile, Regulamentul de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1140/2005 etc.

 

Potrivit autorilor, abrogarea HG nr. 777/1997 nu implică modificarea, elaborarea sau abrogarea unor acte normative suplimentare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.