24
08 2018
895

Actualizarea Regulamentului de funcționare a SFS

Regulamentul privind organizarea şi funcționarea Serviciului Fiscal de Stat va fi completat cu o serie de funcții și atribuții, care au fost conferite SFS prin mai multe acte normative. Un proiect de hotărâre în acest sens este propus spre consultare publică de Ministerul Finanțelor. Astfel, actul ce reglementează statutul juridic, misiunea, funcțiile de bază, atribuțiile principale și drepturile generale ale SFS, va fi completat cu următoarele atribuții: 1. De constatare a infracțiunilor prevăzute la art.241–242, 244, 2441, 250–253 şi 3351 din Codul penal – prin Legea nr.281 din 16.12.2016 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative și Legea nr.49 din 23.03.2018 privind completarea Codului de procedură penală al RM nr. 122/2003; 2. De efectuare a controlului asupra respectării legislației fiscale în cadrul procesului de emitere, acordare, acceptare şi rambursare a valorii tichetelor de masă – prin Legea nr.288 din 15.12.2017 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative; 3. De efectuare la solicitarea Ministerului Finanțelor, a verificării anuale, până la data de 31 mai a anului de gestiune, a respectării de către beneficiarul subvenționării creării locurilor de muncă a obligațiilor stipulate în contract, pe parcursul valabilității contractului de subvenționare – prin Legea nr.178 din 26.07.2018 cu privire la modificarea unor acte legislative; 4. De efectuare a controlului asupra calculării corecte şi a virării în termen a contribuțiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală şi aplicare de sancțiuni contravenționale pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la calcularea acestora – prin Legea nr.295 din 21.12.2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative; 5. De eliberare a certificatului de înregistrare în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă şi de control – prin Legea nr.288 din 15.12.2017 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative; 6. De efectuare a altor tipuri de controale decât cele prevăzute de Codul fiscal stabilite în sarcina SFS prin acte normative speciale - prin Legea nr.178 din 26.07.2018 cu privire la modificarea unor acte legislative. De asemenea, se propune substituirea, la pct.9, subpct.2 din Regulament, a sintagmei „dispozitivelor şi sistemelor pentru înregistrarea operațiunilor cu numerar”, cu textul „echipamente de casă şi de control”.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.