08
11 2018
627

Administrare specială pentru AEÎ

Ar putea fi instituit un regim de administrare specială pentru asociațiile de economie și împrumut pe termen de până la un an. Pentru această perioadă va fi desemnat un administrator special care va dispune de toate competențele adunării generale a membrilor și ale organelor de conducere ale asociației respective, însă nu va putea exercita aceste competențe fără avizul Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Comisia economie, buget și finanțe a examinat în lectura a doua proiectul pentru modificarea şi completarea Legii asociaţiilor de economii şi împrumut și îl va propune spre dezbatere plenului Parlamentului. Administrarea specială va fi instiuită pentru prevenirea stării de insolvabilitate. Procedura presupune un complex de măsuri administrative, financiare, juridice şi organizatorice, care au drept scop conservarea valorii activelor asociaţiei, protecţia depunerilor de economii ale membrilor, eliminarea deficienţelor în administrarea asociaţiei şi a patrimoniului acesteia, încasarea creanţelor şi asigurarea, după caz, a continuităţii activităţii asociaţiei. De asemenea, se prevede crearea unei asociații naţionale centrale a asociaţiilor de economii şi împrumut. Inițiativa legislativă presupune că noua structură va fi o asociaţie ai cărei fondatori şi membri sunt toate asociaţiile de economii şi împrumut. Calitatea de membru va fi obligatorie pentru toate asociaţiile care deţin licenţe de activitate. Asociaţia națională centrală va deţine licenţă valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, va avea propria pagină web, unde vor fi publicate situaţiile financiare, rapoartele specifice şi raportul de audit, care vor rămâne disponibile minim 5 ani de la data publicării. Noua instituție va avea un Consiliu de administrare profesionist, constituit din 7 membri aleși pe o perioadă de 5 ani. Trei membri vor fi aleşi de către adunarea generală a asociaţiei naționale centrale, câte un membru vor desemna Ministerul Finanţelor și Banca Naţională a Moldovei, iar doi membri - de către CNPF. Alte modificări mai prevăd efectuarea auditului obligatoriu al situaţiilor financiare anuale la asociaţiile care deţin licenţă de categoria B şi bilanţul total la sfârşitul perioadei de gestiune depăşeşte 10 mil. lei, precum și la asociaţia națională centrală. Potrivit datelor, în prezent pe piaţă activează 216 AEÎ cu licenţă de categoria A, fără dreptul de atragere a depunerilor și 63 – cu licenţă de categoria B, care au deschise 33 filiale, cu dreptul de atragere a depunerilor de economii şi două asociaţii centrale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.