11
08 2021
235

Admiterea spre tranzacţionare a VMS cu termen de circulație mai mare de un an: proiectul noului Regulament

Ministerul Finanțelor a elaborat și propune spre consultare publică proiectul Ordinului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul şi condițiile admiterii spre tranzacţionare pe piața reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare (MTF) a valorilor mobiliare de stat (VMS) cu termen de circulație mai mare de un an.

 

Astfel, vor fi admise spre tranzacționare VMS cu termen de circulație mai mare de un an atât pe piața reglementată, cât și în cadrul sistemului MTF, iar în cazul în care pe piața internă există un singur operator de piață reglementată și MTF, VMS se admit spre tranzacționare doar pe piața reglementată.

 

Potrivit proiectului, pot fi admise spre tranzacționare pe piața reglementată sau MTF VMS emise pe piaţa internă în formă de înscriere în cont, care sunt liber transferabile şi achitate integral. VMS se vor admite spre tranzacţionare la inițiativa MF.

 

În vederea admiterii spre tranzacţionare a VMS, MF, în calitate de emitent, va prezenta operatorului pieței reglementate/MTF, o cerere în care vor fi notate: tipul VMS, termenul de circulație, codul ISIN, valoarea nominală a unei VMS, cantitatea, volumul emisiunii, rata anuală a dobânzii, marja maximă acceptată pentru VMS cu dobânda flotantă, data decontării, data scadenței și termenele de achitare a dobânzii.

 

Operatorul, în cazul aprobării în redacția propusă, urmează să asigure admiterea spre tranzacţionare a VMS în termen de 2 zile de la data depunerii cererii de către MF. Totodată, el va notifica imediat Ministerul și Comisia Națională a Pieței Financiare despre admiterea spre tranzacționare a VMS pe piața reglementată/MTF și va publica informația pe pagina sa web oficială. Operatorul va mai prezenta lunar MF un raport cu privire la VMS admise spre tranzacţionare pe piața reglementată/MTF.

 

Conform proiectului regulamentului, operatorul pieței reglementate/MTF nu va fi în drept să stabilească prin reguli proprii cerinţe suplimentare de admitere spre tranzacţionare a VMS.

 

VMS vor putea fi admise spre tranzacţionare pe una sau mai multe piețe reglementate/MTF, în cazul în care acestea vor avea conexiune cu Depozitarul central unic al valorilor mobiliare. Procedura de admitere spre tranzacţionare a VMS se va aplica pentru fiecare operator de piață reglementată/MTF în parte.

 

Proiectul propus spre consultare mai prevede că după intrarea în vigoare a noilor prevederi, va fi abrogat Regulamentul privind modul şi condiţiile admiterii spre tranzacţionare a valorilor mobiliare de stat cu termen de circulaţie mai mare de un an la Bursa de valori, aprobat prin Hotărârea CNPF nr.16/6/2014 și Ordinul ministrului finanțelor nr.51/2014.

 

Proiectul poate fi consultat până la 20 august curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.