10
04 2017
1415

Adunarea anuală ACAP: Realizări şi perspective

Raportul privind activitatea economico-financiară a Asocaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti pentru anul 2016, Planul bugetar pentru anul 2017, precum şi alte documente importante din activitatea ACAP au fost prezentate şi aprobate în cadrul Adunării generale anuale a contabililor şi auditorilor – membrii ACAP. În cadrul evenimentului au fost prezentate cele mai remarcabile rezultate ale anului 2016 înregistrate de Asociaţie, precum şi stabilite priorităţi pentru perioada următoare. În mesajul adresat celor prezenţi, Preşedintele ACAP, Viorel Dandara, a trecut în revistă obiectivele fundamentale ale anului 2016, menţionând că adunarea generală oferă o platformă eficientă de comunicare şi expunere a principalelor preocupări din domeniul contabil şi de audit. Pe parcursul anului 2016 Asociaţia a avut misiunea de creare a unei platforme moderne pentru dezvoltarea profesiei de audit şi contabile din Republica Moldova. Instruirea, certificarea, participarea la activităţi de standardizare, cooperarea cu partenerii locali şi străini, protecţia membrilor săi – toate aceste sarcini au stat în faţa Asociaţiei, a afirmat Preşedintele ACAP. Potrivit informaţiei prezentate, obiectivele ACAP în anul 2016 au fost centrate pe dezvoltarea profesiei contabile şi de audit în Republica Moldova în baza Standardelor Internaţionale, consolidarea capacităii instituţionale ale ACAP prin continuitatea cooperării cu organismele internaţionale şi cu autorităţile publice, ajustarea şi actualizarea activităţilor educaţionale a şi de certificare în susţinerea profesiei. La rândul său, directorul executiv ACAP, Marina Şelaru, a adus mulţumiri membrilor pentru implicarea în activităţile Asociaţiei, dar şi în procesul elaborării noii Legi din domeniul contabilităţii. Anul acesta a fost semnificativ pentru profesia contabilă prin prisma noii Legi a Contabilităţii şi a Legii auditului situaţiilor financiare, care ne pune să ne gândim, din punct de vedere strategic, cum vrem să atingem performanţele în domeniile noastre de activitate, a menţionat Marina Şelaru. Totodată, directorul executiv a prezentat raportul financiar al ACAP pentru anul 2016. Astfel, potrivit datelor, veniturile pentru anul 2016 au fost executate în suma de 1,643 mil. lei, fiind planficiaţi 1,802 mil. lei. La partea de cheltuieli a fost înregistrată suma de 2,055 mil. lei, suma planificată fiind de 1,802 mil lei. În acelaşi timp, a fost propus bugetul ACAP pentru anul 2017 în sumă de 1,582 mil. lei la venituri şi tot aceeaişi sumă la cheltuieli. Tot în cadrul Adunării generale anuale a fost prezentat şi discutat Raportul privind activitatea ACAP în dezvoltarea profesiei contabile în perioada anului 2016 şi Raportul Comisiei de audit intern al ACAP pentru acelaşi an. Un accent deosebit în anul 2016 a fost pus pe instruirea şi formarea profesională a contabililor. La cursurile de formare profesională şi seminarele tematice din cadrul Programului de dezvoltare continuă a auditorilor şi contabililor – membri ACAP au participat 1878 de persoane sau 90% din numărul total al membrilor. Toate documentele prezentate au fost aprobate de membrii Asociaţiei, care au înaintat o serie de propuneri de îmbunătăţire, cum ar fi un grad mai mare de transparenţă a activităţii adminsitrative prin intermediul transmiterii şedinţelor Consiliului Directorilor în regim on-line, implementării sistemului e-learning în desfăşurarea seminarelor, în scopul facilitării participării contabililor din teritoriu. De asemenea, propunerile au vizat dezvoltarea colaborării internaţionale în domeniul contabil şi de audit, precum şi revizuirea statutului Asociaţiei. Totodată, a fost prezentată analiza SWOT a ACAP şi desfăşurate alegeri ale Consilului Directorilor, precum şi a Comisiei de Audit intern a ACAP. Publicaţia Periodică „Monitorul fiscal FISC.MD” a participat la Adunarea generală anuală în calitate de partener organizaţional, oferind celor prezenţi materiale promoţionale şi câte un număr al revistei din ediţia 2016. Echipa Publicaţiei a primit recunoştinţă şi mulţumiri din partea ACAP pentru colaborarea fructuoasă şi deschiderea faţă de promovarea activităţilor dedicate contabililor şi auditorilor. Este nevoie de mai multă constructivitate şi implicare pentru a atrage studenţii, tinerii manageri în cadrul ACAP, pentru oferirea unui suport stagiarilor, precum şi stabilirea unei strategii cu indicatori clari şi acţiuni concerte în desfăşurarea activităţii ACAP, a declarat Directorul Publicaţiei, Rodica Musteaţa. Evenimentul a finalizat cu un seminar organizat de compania Brodsky Uskov Cooper Reed & Partners, unde s-a vorbit despre răspunderea şi riscurile asumate de conducătorii şi contabilii-şefi privind evidenţa contabilă şi raportarea fiscală a entităţilor economice. Adunarea generală anuală a contabililor şi auditorilor a încheiat şirul manifestărilor dedicate Zilei Profesionale a Conatbililor, marcată anual la data de 4 aprilie.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.