12
05 2021
290

Agenda pentru Dezvoltare Durabilă 2030 în documentele de politici publice

În anul 2015, Republica Moldova, alături de alte 192 state membre ONU, s-a angajat să pună în aplicare Agenda pentru Dezvoltare Durabilă 2030, care include 17 obiective globale cu 169 de ținte asociate care vin să stimuleze acțiunile la nivel mondial.
 
Pentru asigurarea monitorizării progresului în implementarea Agendei 2030 au fost stabiliți 247 indicatori, iar pentru realizarea acestora autoritățile naționale au elaborat proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea cadrului național de monitorizare a implementării Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030, care definește mecanismul de coordonare și cadrul de raportare a progreselor la nivel de politici, inclusiv prin prisma dinamicii în datele statistice și stabilește termenele de raportare.

 

Astfel, ministerele și autoritățile administrative centrale au responsabilitatea să asigure integrarea obiectivelor și țintelor Agendei 2030 în documentele de politici publice din sfera de competență, să întreprindă măsurile necesare pentru coordonarea implementării acestora, precum și să asigure raportarea progreselor anuale către Cancelaria de Stat, până la 1 mai.

 

Conform proiectului, Cancelaria de Stat va totaliza informația și o va prezenta Consiliului Național de Coordonare pentru Dezvoltare Durabilă până la data de 1 iunie a fiecărui an.

 

La rândul său, Biroul Național de Statistică va asigura sistematizarea datelor recepționate de la autoritățile deținătoare de date și le va publica pe o platformă de diseminare a datelor, în vederea asigurării accesului deschis la date a factorilor de decizie, a autorităților publice, societății civile, sectorului privat, precum și organismelor internaționale.

 

Potrivit documentului, Ministerul Finanțelor va fi responsabil pentru monitorizarea realizării indicatorilor ce țin de asigurarea mobilizării resurselor pentru punerea în aplicare a programelor de eradicare a sărăciei; creșterea investițiilor prin sporirea cooperării internaționale în infrastructura rurală; consolidarea, până în anul 2030, a capacităților pentru implementarea programelor legate de apă și sanitație; dezvoltarea infrastructurii durabile prin asimilarea sprijinului financiar, tehnologic și tehnic îmbunătățit;  promovarea practicilor durabile de achiziții publice etc.

 

Proiectul a fost elaborat de Biroul Național de Statistică și Cancelaria de Stat cu susținerea Proiectului „Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în implementarea Agendei 2030”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

 

Proiectul poate fi consultat până la 10 iunie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.