Știri

Agenţia de Investiţii: MIEPO + Agenţia Turismului

Cancelaria de Stat propune pentru dezbateri publice proiectul hotărârii de Guvern de creare a Instituţiei Publice „Agenţia de Investiţii, care va fi subordonată Guvernului, prin reorganizarea prin fuziune a Instituţiei Publice „Organizația de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova” (MIEPO) şi Agenției Turismului. Proiectul prevede că noua structură va avea patru domenii cheie de activitate: - promovarea imaginii ţării cu scopul atragerii investiţiilor străine, - susţinerea activităţii investiţionale şi protecţia investiţiilor, - promovarea exportului, - promovarea turismului. Tot acest proiect include Statutul Instituţiei Publice „Agenţia de Investiţii”, structura şi organigrama acesteia, precum şi drepturile şi obligațiile Consiliului Agenţiei, dar şi ale directorului acesteia. Autorii proiectului consideră că necesitatea în activitate a Agenţiei pentru turism a decăzut, deoarece funcţiile acesteia sunt distribuite altor structuri: politicile statului în domeniul turismului vor fi elaborate de către Ministerul Economiei şi Infrastruturii, iar controlul pentru calitatea serviciilor turistice este asiguruat de Agenţia pentru protecţia consumatorilor şi supravegherea pieţei. Reiterăm că prestarea serviciilor de turism a fost exclusă din lista genurilor de activitate licenţiate. Certificatele de clasificarea structurilor de plasare a turiştilor şi administrarea registrelor turistice sunt competenţa Agenţiei de servicii publice. Se preconizează că în cadrul Agenţiei de Investiţii vor fi angajate 30 de persoane, iar finanţarea se va face din contul mijloacelor bugetului de stat, veniturile de la serviciile acordate şi alte surse legale premise. Cheltuielile pentru contopirea celor două instituţii vor constitui circa 540 mii lei (tradiţional, pentru achitarea garanţiilor sociale angajaţilor, care vor fi disponibilizaţi), cu acoperirea lor ulterioară din contul mijloacelor prevăzute în buget pentru implementarea Strategiei de reformare a administraţiei publice. Consultări pe marginea proiectului vor dura până la 21 decembrie curent.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

4960 vizualizări

Data publicării:

11 Decembrie /2017 11:42

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

MIEPO | turism | reorganizarea instituţiilor | comasare

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon