18
07 2019
503

Agenția pentru Supraveghere Tehnică ar putea constata unele contravenții

Contravențiile în cazul încălcării regulilor de construire a caselor cu un nivel în localităţile rurale, a căsuţelor de livadă în întovărăşirile pomicole, construcţia şi intervenţia neautorizată la clădirile existente ar putea fi constatate de Agenția pentru Supraveghere Tehnică (AST). Ieri, 17 iulie 2019, Comisia parlamentară economie, buget și finanțe a avizat un proiect de lege pentru modificarea Codului contravențional, prin care se propune trecerea constatării contravențiilor menționate supra (art.178 și 179 din CC) din competența autorităților publice locale în cea a AST. Potrivit autorului inițiativei, deputatul Vasile Bolea, în cadrul AST există specialiști cu suficientă pregătire în domeniul dat, pe când APL nu dispun de competențele necesare în acest sens. Totodată, autoritățile duc lipsă de angajați care ar permite examinarea promptă a unei cauze contravenționale, finisată cu întocmirea unui proces-verbal ce corespunde tuturor exigențelor prevăzute în Codul contravențional. În același timp, unii din membrii comisiei au menționat că ar fi bine să existe o colaborare între autoritățile publice locale și AST, pentru că în unele raioane și Agenția duce lipsă de cadre, iar un specialist deservește trei raioane. Potrivit art.178 din CC, construirea caselor cu un nivel pentru o familie sau două şi a anexelor gospodăreşti la ele, precum şi a construcţiilor provizorii cu suprafeţe mai mici de 150 m2 în localităţile rurale, a căsuţelor de livadă în întovărăşirile pomicole cu încălcarea legislaţiei şi a normelor în vigoare privind autorizarea şi executarea acestor construcţii, se sancţionează cu amendă de la 24 la 60 de UC aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 30 la 60 de ore și cu amendă de la 48 la 72 de UC aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.